2009: Katelijnse inwoner betaalde 1.7 milj meer belastingen

Op 12 april jongstleden stond de rekening van 2009 op de agenda van de gemeenteraad. De rekening geeft een exact beeld van de inkomsten en uitgaven die het bestuur gedaan heeft in 2009.
De rekeningcijfers voor 2009 tonen een stijging van de uitgaven met 4,1%.
Doordat de Katelijnse burger 1,75 milj Euros meer belastingen betaalde, is het eindresultaat van de rekening toch zeer goed !


Zij wij daar mee tevreden ? Met het eindresultaat wel, maar niet met de manier waarop dit resultaat tot stand kwam.
In een tijd waar iedereen verplicht wordt om de broeksriem aan te spannen, zou je mogen verwachten van de overheid dat ook zij bespaart. Niets daarvan, personeelskosten stijgen met +4,5%, de overdrachten (subsidies aan verenigingen ed.) met 8,5% en de werkingskosten met maar liefst 8,6%.
Positief is dat de uitgaven voor schulden dalen door de lage interestvoeten, door het uitstel van de werken collector Mechelbaan (die einde 2010 zal starten) en door het lokaal pact dat de gemeenten ondertekenden met de Vlaamse overheid.
Dit pact verdeelt een deel van het Vlaamse overschot in 2008/2009 onder de gemeenten die verplicht zijn van dit geld ondermeer te gebruiken voor schuldafbouw.


Hierdoor is de schuldenberg met 2,3 milj Euros afgenomen. Dit is uiteraard een gunstige evolutie maar de 22milj Euros aan resterende schulden met nog eens 8,2 milj. waarborgen voor de schulden van andere instellingen blijft een zware last.

De Vlaams Belang vraagt dat de pot van +/- 7milj. die de gemeente nu heeft, wordt  gebruikt om de schuldenlast verder te verlagen. Pas wanneer de schulden tot 15 milj. Euros gedaald zijn, zal onze gemeente voldoende ademruimte hebben voor grotere projecten. M.a.w nadat de collector van de Mechelbaan voltooid zal zijn (+/- 4 milj. Euros), is het naar onze mening noodzakelijk enkele jaren te wachten met een ander groot project (vb. cultuurcentrum, sportcentrum, …)  


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...