Aannemer zorgt voor zwerfvuil

Wie vorige week door de KMO-zone Dreefvelden reed zal verbaasd opgekeken hebben toen hij in de buurt van “t Geleeg in de berm een hele hoop grasafval in grote balen aan trof.

Nader onderzoek leerde dat het ging om maaisel. Reeds een dikke week is er immers een Nederlandse aannemer op onze gemeentewegen actief om de bermen te maaien. En die had er gemakshalve niets beter op gevonden dan twee keer zijn maaier gewoon te ledigen aan t' Geleeg.

Vandaag werd alles netjes verwijderd (zie foto) naar we vermoeden door de gemeente. Vlaams Belang zal dan ook volgende maandag op de gemeenteraad enkele vragen hierover stellen :

1) Is de gemeente tevreden over de uitgevoerde werken van deze maaier?

2) Wie draait er op voor de kosten van het verwijderen van het maaisel aan 't Geleeg?  

3) Werd er een GAS-boete uitgedeeld aan betrokken firma?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...