Andere partijen laten deur wagenwijd open voor migranten in sociale woningen!

Vorige week werd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement een voorstel van decreet van het Vlaams Belang (stuk 1356 van Filip Dewinter c.s.) besproken dat de toegang tot de Vlaamse sociale woningen wil beperken voor immigranten. Volgens het voorstel moeten immigranten vooraleer zij aanspraak kunnen maken op een sociale woning “tenminste zeven van de acht voorbije jaren legaal in het land verbleven hebben en tenminste drie jaar daarvan een inkomen uit arbeid hebben gehad.”

Voor alle duidelijkheid gaat het dus niet over erkende politieke vluchtelingen die in de lokale opvanginitiatieven van de steden en gemeenten gehuisvest worden totdat de situatie van hun thuisland hen toelaat om terug te keren.

Het Vlaams Belang wilde met dit voorstel de uitkeringsimmigratie tegengaan. De Vlaamse sociale huisvesting werkt – net als andere sociale voorzieningen – immers als een magneet op immigranten uit alle hoeken van de wereld. De Vlaamse sociale woonwijken worden overspoeld door immigranten. In gans Vlaanderen wordt volgens de recentste cijfers bijna een kwart van de sociale woningen toegewezen aan niet-Belgen. In een stad als Antwerpen loopt het aandeel toewijzingen aan vreemdelingen op tot de helft. Ondertussen staan 70.000 personen – vaak autochtone Vlamingen met een arbeidsverleden – soms al vele jaren op een wachtlijst voor een sociale woning.

Alhoewel volgens een vorig jaar gehouden peiling van onderzoeksinstituut Ipsos een grote meerderheid (68%) van de Vlamingen van oordeel is dat immigranten onze sociale voorzieningen te zwaar belasten, werd het voorstel van decreet, in de commissie verdedigd door Vlaams volksvertegenwoordiger Frank Creyelman (Mechelen) negatief onthaald door de overige partijen.

SP.a– en N-VA-volksvertegenwoordigers slingerden Frank Creyelman verwijten van ‘discriminatie’ naar het hoofd. N-VA-parlementslid Liesbeth Homans presteerde het zowaar om het Vlaams Belang ervan te beschuldigen “enkel nog maar blonde mensen met blauwe ogen in de sociale huisvesting te willen toelaten”. Terwijl de N-VA in het federaal parlement de indruk wil geven een restrictief immigratiebeleid na te streven, bestendigt de partij onbegrijpelijker wijze de factoren die deze immigratie bewerkstellingen in het Vlaams Parlement. N-VA: luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.

Alle aanwezige partijen stemden dan ook tegen het decreet, met uitzondering van LDD dat zich onthield. Het Vlaams Belang betreurt dat de overige partijen de ernst van de problematiek van de uitkeringsimmigratie en de gettovorming in de sociale woonwijken nog steeds blijven ontkennen en zich verschuilen achter goedkope beschuldigingen van “racisme” en “discriminatie” om het debat ten gronde niet te moeten voeren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...