Applaus voor Vlaams Belang in de gemeenteraad


Zoals vooraf aangekondigd werd het afgelopen maandagavond een drukke gemeenteraad waarop maar liefst meer dan 120 actievoerders van twee comités de raadszaal vulden.


Vooreerst was er het actiecomité van de wijk Hoge Velden (Elzestraat)  waar de huurders van zo’n 88 sociale woningen door de Duffelse Volkswoningen uit hun woonst dreigen gezet te worden voor renovatiewerken.


Vlaams Belang klaagde via Johan Cools de slechte timing aan van de brief die directeur Kristina Verhoye vlak voor kerstmis in de bus dropte van deze bewoners. Vooral het bericht dat de kans zeer klein is dat de bewoners naar hun oorspronkelijke woning kunnen terugkeren, bezorgde deze mensen vele slapeloze nachten.Tevens werden de twee CD&V afgevaardigden Anita Van der Auwera en Guido Op De Beeck op de korrel genomen die mee in de raad van de Dufflese Volkswoningen zetelen en niet aan de alarmbel hebben getrokken of enig protest tegen deze maatregel hebben ingebracht. Het actiecomité wou horen welke oplossing het schepencollege voor deze grote groep ouderen heeft die op eigen kracht naar een andere woning (ook buiten de gemeente) zouden doorverwezen worden, waarbij ze zelf die woning nog moeten opfrissen en voor de verhuis zorgen. Het schepencollege kwam niet verder dan wat vage beloften over een infovergadering en afwachten. Johan Cools (VB) kwam echter met een concreet voorstel dat door de zaal op applaus werd onthaald.  “Momenteel staan er vijf lege woningen in de wijk Hoge Velden. Dat men eerst begint met die op te knappen zodat de eerste mensen daar voorlopig naar toe kunnen verhuizen terwijl men hun huis renoveert. Zo zou men kunnen roteren en die 88 woningen in verschillende fasen afwerken zonder dat die mensen uit de wijk en hun sociale omgeving moeten verwijderd worden.Bovendien kunnen die mensen hun postadres behouden zodat ze niet met een hele hoop administratieve rompslomp zitten. Aangezien het hier om een gedwongen verhuis gaat, is het logisch dat de Duffelse Volkswoningen de kosten en de praktische organisatie van de verhuis op zich nemen. We mogen niet vergeten dat hier heel wat ouderen van boven de 70 wonen. De gemeente moet druk zetten bij de Duffelse Volkswoningen om een aannemer aan te stellen die volgens deze voorwaarden zal werken.


De mensen hebben recht op een infoavond waar zij hun gerieven kunnen overbrengen zodat kan bijgestuurd worden. Wij stellen bovendien vast dat de voorgestelde werken moeten gepaard gaan met een renovatie van de electriciteitsinstallaties van deze woningen zodat ze conform zijn met de huidige regelgeving.   


Ook voor het tweede actiecomité, dat van de Stationsstraat dat meer verkeersveiligheid eist in de straat, kon het Vlaams Belang enkele belangrijke zaken afdwingen. Het schepencollege negeert al een hele tijd hun verzuchtingen en wil wachten met maatregelen tot de heraanleg van de straat in 2014. Die inwoners zijn al verschillende jaren bezig en er moet nu actie ondernomen worden, stelt Johan Cools (Vlaams Belang) die het dossier nu al zes maanden onafgebroken op de agenda van de gemeenteraad plaatste. “Zo vragen wij meer snelheidsconttroles, vooral tijdens het weekend als zowat 70 à 80 procent van de wagens daar te hard rijdt”. Burgemeester Vercammen zei dat er op 27 januari nog gecontroleerd werd maar raadslid Cools toonde met de cijfers van de politie aan dat er amper twee maal op 4 maanden werd gecontroleerd (controles op 8/10/2011 en 27/01/2012). Ook moet er van uit Duffel een betere signalisatie zijn om vrachtwagens van meer dan 12 meter te beletten af te draaien naar Sint-Katelijne-Waver. De burgemeester, duidelijk onder druk, beloofde deze zaken aan te kaarten. Wat de vraag over plaatsing van lichten met stopdrukknoppen betreft aan de twee fietsoversteken, Pleinstraat en de Kempenaerestraat wil het gemeentebestuur de zaak nu toch in overweging nemen. Daarnaast vroegen wij om de voorrangsborden vijftien meter voor de paaltjes te plaatsen, zodat het voor de automobilisten duidelijker is dat ze tijdig voorrang moeten verlenen, aldus Johan Cools. Alleszins blijven wij dit dossier opvolgen tot er voldoende maatregelen getroffen worden die de leefbaarheid en de veiligheid van de Stationsstraat-inwoners garanderen..

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...