Begrotingswijziging 2005/2: koken kost meer geld dan geraamd

Bij de opmaak van de begroting 2005, zijn er voor sommige diensten te hoge kredieten voorzien en voor andere te lage kredieten. Om te vermijden dat sommige diensten niet verder zouden kunnen werken worden er tijdens het jaar één of meerder begrotingswijzigingen toegepast.
Zo is er in de gewone dienst (zeg maar in de werkingskosten) een tekort van maar liefst 287.000 euro. Uitschieters daarbij zijn de verkoop van het oude gemeentehuis Het vooropgestelde bedrag van 1.000.000 euro werd lang niet gehaald, en voor de publiciteit werd bovendien 12.000 euro te weinig voorzien
Er dient € 20.000 extra te worden begroot voor het digitaliseren en het scannen van de documenten van de burgerlijke stand, die in de kelder opgeslagen lagen en beschimmeld raakten door de waterinsijpeling.
Het stijgend energieverbruik. ( viel te verwachten door het grote nieuwe gemeentehuis) doet de kosten voor gasverbruik stijgen met meer dan € 9.000. En verder duiken er bijkomende kosten op voor allerhande onderhoudswerken.

Ook in de buitengewone dienst( dat zijn de bijzondere investeringen) krijgen we te maken met belangrijke meerkosten voor meer dan 900.000 euro.
Te vermelden hierbij zijn de meerwerken aan de Mechelsesteenweg (wachtbekken, uitwuifzone aan de Daliastraat) voor € 250.000.
De groetplaats in OLV Waver kost zo’n 45.000 euro meer dan aanvankelijk geraamd: € 67.000 euro voor het gebouw, en 54.000 euro voor het dekzijl.
Gelukkig heef men ingezien dat een en ander te zwaar begint te wegen en werden er werken verschoven . De bewoners van de Generaal Deschachtstraat zullen voor de herinrichting nog minimum een jaar moeten wachten. Hetzelfde geldt voor de speelplaats van deGLOC naar 2006

Onze commentaar op de oorspronkelijke begroting waar we gewaarschuwd hadden dat onze gemeente te veel investeringen plant op een te korte termijn komt spijtig genoeg weeral …overeen met de werkelijkheid.

Johan Cools

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...