Bestuur van SKW mist uitstraling volgens Unizo

Woensdagavond nodigde Unizo SKW-OLVW alle partijen uit om hun prioriteiten kenbaar te maken voor de volgende legislatuur.
Vlaams Belang was ook van de partij en noteerde dat de ambitieuze middenstandsorganisatie volgende verzuchtingen had:

 • men vraagt een starterspakket voor startende ondernemers met alle informatie en aanspreekpunten binnen de gemeente.
 • er wordt vooral gekozen voor grote en dus dure ontwikkelingen maar  er moet ook ruimte blijven voor kleinschalige initiatieven
 • het parkeerbeleid in SKW is verwarrend met de verschillende tijdzones en er moet een nieuwe parking voor langparkeerders komen.
 • de politie moet toezien op de veiligheid van de ondernemingen, ook ’s nachts en in meer afgelegen gebieden
 • ondernemers moeten ook toegang krijgen tot het containerpark
 • grote bedrijven betalen in SKW verhoudingsgewijs minder belastingen dan kleinere ondernemingen. Unizo vraagt dat de belastingtarieven billijker worden
 • Unizo wil proactief betrokken worden in elk dossier dat de ondernemers aanbelangt (vb. herinrichting centrum Elzestraat)

Wie de lokale politiek volgt zal merken dat wij meerdere van deze punten reeds naar voren brachten in onze publicaties.

Daarnaast had Unizo ook zeven punten om de gemeente beter te doen functioneren:

 • Bij de inplanting van nieuwe of uitbreiding van bestaande woonkernen  moet de handel van bij het begin betrokken worden. In het centrum van Katelijne mogen er geen appartementen bijkomen. Authentieke burgerwoningen moeten gevrijwaard blijven. De gemeente schiet ook tekort in haar communicatie rond de mogelijke komst van megaserres. Politici spreken zich afwisselend voor en tegen dit project uit , afhankelijk van het doelpubliek. (Een duidelijke sneer naar de bocht van de CD&V!)
 • Er is een gebrek aan visie rond mobiliteit. De meeste invalswegen zijn onveilig voor zwakke weggebruikers en er is een wildgroei ontstaan aan zones 30-50-70 per uur. Er moet een opwaardering komen van het winkelcentrum
 • Bij de opstelling van het RUP Maenhoevevelden is er te weinig overleg en communicatie met de omgeving geweest.
 • De samenwerking met de plaatselijke werkwinkel en het OCMW wordt als eerder slecht ervaren 
 • De gemeente doet te weinig inspanningen om het handelscentrum aantrekkelijk te maken. Zie de leegstand in de Lemanstraat terwijl de imagoverlagende winkels (o.a. nachtwinkels) als paddestoelen uit de grond komen. Er ontbreekt een duidelijke visie op handelsbeleid dit in tegenstelling tot onze buurgemeenten Putte en Bonheiden 
 • Momenteel wordt teveel de nadruk gelegd op ‘groenten’ in het toeristisch beleid van onze gemeente. Bovendien liggen ’t Grom en de Midzeelhoeve te ver van het centrum. De rest van de economie wordt amper betrokken bij het toeristisch beleid. De vele troeven van onze gemeente kunnen beter uitgespeeld worden
 • Onze gemeente heeft een saai aanbod en mist uitstraling. Het sluikstorten aan de R6 en in verschillende zijstraatjes moet aangepakt worden. Netheid zorgt voor een positieve uitstraling

Het huidig bestuur krijgt dus geen goed rapport van de ondernemersorganisatie!
Vlaams Belang kan zich grotendeels achter deze opmerkingen en voorstellen scharen.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...