Betere informatieverstrekking aangaande Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.

Het Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver is altijd al erg bekommerd geweest over de manier waarop informatie wordt verstrekt aan de burger. (We verwijzen in dit verband trouwens naar eerdere artikels op deze webstek, zoals bijvoorbeeld: ‘Bodukap en Uw gemeente’). Informatie, die aan de burger wordt vertrekt, moet precies, correct en volledig zijn. Ze moet bovendien voor iedereen verstaanbaar én gemakkelijk toegankelijk zijn. De informatie omtrent de Ruimtelijke uitvoeringpannen, zoals die momenteel door de gemeente wordt vertrekt, voldoet niet aan deze eisen. Ze is te beperkt en te weinig toegankelijk, en voldoet enkel aan de meest strikte wettelijke vereisten: De gemeente maakt kondigt het RUP aan, via aanplakborden op het gemeentehuis Het RUP wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad In enkele lokale kranten wordt een korte mededeling gepubliceerd. Nochtans omvat zo’n Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) alle voorschriften met betrekking tot de bestemming en inrichting/herinrichting/beheer van een bepaalde omgeving. Het RUP is dus een document dat iedereen aanbelangt. Zeker hen, die niet voor verassingen willen komen staan, onder door infrastructuurwerken in hun onmiddellijke omgeving. Precies omdat het zo belangrijk is, en zo’n grote invloed heeft op alle bewoners, dringt het Vlaams Belang er bij de gemeente op aan om betere en duidelijkere informatie te verstrekken. Al eerder benadrukte het Vlaams Belang op deze webstek dat deze plannen vrij en makkelijk te raadplegen zouden moeten zijn. We vroegen om deze en andere belangrijke informatie in PDF formaat op een webstek te plaatsen. Ons voorstel vond helemaal geen gehoor. Voor het Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver volstaan de huidige vormen van communiceren niet. Niet iedereen komt wekelijks, zelfs niet maandelijks op het gemeente huis en zeker niet iedereen gaat naar de aanplakborden kijken. Weinig inwoners, behalve zij die het beroepsmatig nodig hebben, lezen het Belgisch Staatsblad. Slechts een beperkt aantal mensen nemen de lokale pers (gratis of niet) door. Heel wat wensen geen ongeadresseerde folders te ontvangen (dus ook geen Streekkrant e.d.). Mogen deze mensen dan niet op de hoogte gebracht worden?? Natuurlijk wel. Het Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver is van mening dat het gemeentebestuur in het bekend maken van de RUP een grote verantwoordelijkheid draagt ten overstaan van de burger. Tenslotte gaat het om ingrijpende veranderingen in zijn achtertuin. De burger moet daarom de mogelijkheid krijgen om tijdig en goed geïnformeerd zijn grieven te uiten. Het Vlaams Belang Sint-Katelijne vraagt dan ook dat de gemeente, de betrokken bewoners steeds per schrijven erop attent maakt dat er een RUP voor zijn woongebied is opgemaakt. Het liefst zou onze fractie hebben dat dit schrijven voorzien is van een gedetailleerde uitleg en van een plan van het RUP. Maar het Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver wil erkennen dat dit door de omvang van bepaalde dossier, organisatorisch niet altijd evident is. Dit schrijven zou echter in grote lijnen minstens het doel en de omvang van het RUP moeten uiteenzette, en wat de invloed ervan zal zijn op de omgeving. En zeker dient in het schrijven de termijn van het opbenbaar onderzoek te worden vermeld. Dit openbaar onderzoek geeft u de kans binnen een bepaalde termijn uw eventuele grieven te uiten betreft het RUP. Eens deze periode voorbij zijn klachten niet meer mogelijk. Het Vlaams Belang stelde deze vraag dan ook aan het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 6 maart. Tot onze verbazing werd onze toch redelijke vraag totaal van tafel geveegd. Volgens het gemeentebestuur zijn zo’n maatregelen niet nodig en is het meer dan voldoende dat de wettelijke minimum vereisten worden gerespecteerd. Het Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver is zeer teleurgesteld in deze reactie, het toont eens te meer aan hoe weinig het gemeentebestuur de burger in zulke belangrijke en ingrijpende veranderingen wil betrekken. Het Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver zal het zeker niet nalaten om in de toekomst deze tekortkomingen te blijven agenderen. Het verstrekken van degelijke informatie is voor ons onontbeerlijk en getuigt van een minimum aan respect voor de burger.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...