Bloembakken in de Stationsstraat afgevoerd

Normaal zouden er vanaf deze week maandag bloembakken geplaatst worden in het voorste gedeelte van de Stationsstraat tot aan de Kempenarestraat. Vorige week waren daar als proef al de gele paaltjes geplaatst op de weg om de bloembakken tussen te zetten. Het bestuur kreeg echter langs alle kanten klachten van inwoners die hun ongenoegen lieten blijken over de gang van zaken in de Stationsstraat zodat in allerijl beslist werd om de maatregel af te voeren. Geen bloembakken dus. Het gezond verstand zegeviert uiteindelijk.

Bloembakken plaatsen op een weg die momenteel uitzonderlijk druk gebruikt wordt door de onderbreking van de Mechelsesteenweg (werken R6) en de Mechelsebaan (werken spoorwegbrug Duffel) was gewoon te gek om los te lopen. Op den duur was er geen vlotte doorgang meer maar stilstand.
Eerder waren er al aanpassingen gebeurd aan het rode licht aan de fietsoversteek van de Kempenarestraat. Ten eerste werd de snelheidsmeter wat ruimer genomen want voorheen sprongen die lichten al bij 51 km/u op rood. Ten tweede werd ook de wachttijd van het rood licht ingekort daar waar het voorheen nog 22 seconden was. Dat had als gevolg dat in volle spits de wagens bijna tot aan de Pleinstraat ’s morgens stonden aan te schuiven.
Blijft er nog juist de wat ongelukkige middengeleider over aan slagerij Hans waar schepen Ongena best wat wijzigingen moet aanbrengen. De bloembakken daar zijn ’s avonds niet voldoende verlicht aangegeven, de constructie staat niet optimaal opgesteld en de vrachtwagens hebben problemen om uit te wijken. Er waren zelfs al vrachtwagens die gewoon het vak van de tegenliggers gebruikten en zo rechtdoor reden.
Best is ook om de wegmarkeringen die voor de toekomstige bloembakken op de weg aangebracht zijn zo snel mogelijk weer weg te werken om verwarring voor de automobilisten te vermijden.
Eigenlijk is hier dus al wat tijd, werk en geld weggesmeten in een maatregel die men beter wat doordacht had genomen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...