Budget OCMW 2012 is een knoeiboel !

Tijdens de laatste gemeenteraad van vorig jaar, keurde de meerderheid (CD&V+N-VA) nog vlug het OCMW budget voor 2012 goed. 
Vlaams Belang stelde in december vast dat het ingediende OCMW budget totaal onleesbaar was. Deze stelling wordt nu bevestigd door de gemeente-ontvanger die tal van bemerkingen had op dit onvolledig ingediende dossier.
De gemeente zal liefst 2,2 Milj EUR bijleggen om de put van het OCMW te dempen.Waartoe dit geld zal dienen is vooralsnog koffiedik kijken, want de voorziene kredieten en acties van het meerjarenplan vermelden enkel bedragen. Waarvoor deze dienen wordt niet vermeld ! Bovendien ontbrak de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten. In het financieel doelstellingenplan 2012-2014 werden geen investeringen voorzien, maar wordt er elders in het document vermeld dat er voor 2,7 Milj EUR aan investeringen zal gebeuren in 2014. Hier ook wordt niet omschreven waarvoor deze gelden zullen dienen.
Alsof dit nog niet voldoende was, ontbraken nog andere dokumenten waaronder een overzicht van de financiële risico’s en de schulden, een overzicht van de interne organisatie (organogram, personeelsbestand, budgethouders), overzicht van de vaste activa (vb. gebouwen, gronden, …).
Omdat het hier over een nieuwe manier van budgetteren gaat, moest men ook aantonen hoe het gecumuleerd resultaat (winst of verlies van de vorige boekjaren) werd berekend. Dit ontbrak ook !
Het hoeft u niet te verbazen dat de voltallige oppositie dit budget afkeurde.
Het toont aan dat N-VA en CD&V elkaar besmetten met onbekwaamheid. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...