Initiatieven

Dotatie 11.11.11

Zoals elk jaar verbindt, het gemeentebestuur zich ertoe de jaarlijks opgehaalde gelden van 11.11.11 te verdubbelen. Net Zoals elk jaar stemde het Vlaams Belang...