CD&V+NV-A maken kas leeg en vergroten schuldenberg in 2012!

Nieuw boekhoudsysteem


Maandag 19 december, laatste gemeenteraad in 2011. Het bestuur presenteert haar meerjarenbegroting op de gemeenteraad. De huidige meerderheid voerde nog net voor het einde van het jaar een nieuw boekhoud systeem in,genaamd BBC (Beleids Beheers Cyclus), waarvoor Sint-Katelijne-Waver pilootgemeente is. Met dit BBC werd de begroting van 2012 van een grondige facelift voorzien met beleidsdoelstellingen, beleidsvelden en een hele hoop nieuwe posten en benamingen. Dat werd door de voltallige oppositie, die slechts een kleine week kreeg om die nieuwe manier van begroten te ontrafelen, niet in dank afgenomen omdat een kat er haar jongeren niet meer in terug vond. Voor een leek was een vergelijking van de cijfers met de voorgaande jaren onmogelijk. Zelfs de bevoegde dienst van het gemeentehuis was al die tijd op cursus om het nieuwe boekhoudsysteem onder de knie te krijgen, zodat ook zij niet bereikbaar waren voor de gemeenteraadsleden.


Werkingskosten stijgen weer


Gelukkig was er nog het Vlaams Belang dat na enkele nachtjes doorwerken een perfecte analyse van de begroting 2012 kon geven waar vriend en vijand vol bewondering naar luisterden.


Een eerste vaststelling: de inkomsten blijven nagenoeg gelijk, terwijl de uitgaven fors stijgen. Zo gaan de werkingskosten weer flink de hoogte in. Receptiekosten stijgen met 14% tegenover 2010, De telefoonkosten (+18%), kantoorbenodigdheden (+100%), frankeerkosten voor de post (+30%), informatica (+61%), openbare verlichting (+15%) en de reiskosten zijn zelfs verdubbeld tegenover het begin van de legislatuur, 


Ook de kosten voor afvalverwerking laten een put na van 907.101 EUR of maar liefst 31% meer dan vorig jaar. Ondanks de vele sensibiliseringscampagnes kon ook de energiefactuur (elektriciteit, gas en verlichting) niet teruggedrongen worden en voorspelt men een factuur van 802.000 EUR wat weeral enkele procenten hoger is dan 2010


De personeelskosten verhogen ook (+17%), deels door verplichte afdrachten voor de pensioenen van het personeel maar ook door een 13-tal bijkomende aanwervingen.


De subsidies aan allerlei verenigingen en instellingen (OCMW en politiezone Bodukap) stijgen met 14%. De uitgaven van onderwijs blijven eveneens de hoogte ingaan. Zo stijgt de post schoolreizen met 23% en blijft de ongelijkheid tussen de verschillende gemeentescholen groot. Zo investeerde de gemeente de afgelopen 6 jaar het dubbele bedrag aan werken in Dijkstein (450 EUR per leerling) dan aan GLOC (204 EUR per leerling) en Octopus (230 EUR per leerling). Het feit dat Eric Janssens, schepen van onderwijs, aan Pasbrug woont is mogelijk een uitleg voor deze scheeftrekking.


De toelage die de gemeente geeft aan het OCMW stijgt aanzienlijk naar 2.222.155EUR
Wat het OCMW met deze middelen exact gaat doen was koffiedik kijken. Het budget en de meerjarenplanning van OCMW was onvolledig waardoor totaal onleesbaar. Zelfs de secretaris van het OCMW bevestigde in een mail dat hij niet in staat was om een vergelijking per rekeningpost met verleden jaar te maken !!
Het Vlaams Belang is verbolgen hoe het mogelijk is dat CD&V en NV-A mandatarissen hierbij zelfs geen vragen stellen en allles gewoon goedkeuren zonder maar één vraag te stellen !


Investeringen swingen de pan uit !


In totaal worden er voor bijna 5.900.000 EUR aan investeringen gepland. In het komende verkiezingsjaar heeft de Cd&V/NV-A-meerderheid maar liefst 43 projecten geboekt die elk 20.000 EUR of meer bedragen. Sommige van die projecten zijn prioritair maar het bestuur zal toch keuzes moeten maken. Zo stelt het Vlaams Belang vast dat al het personeel in 2012 nieuwe computers krijgt voor een bedrag van 108.000 EUR. Wij stellen voor om elke jaar een aantal computers te vervangen en zo deze investering te spreiden over verschillende jaren. Niet prioritair voor ons is de grote cultuurzaal die er gelukkig nog niet komt wegens te duur en ook de multifunctionele zaal voor de school Dijkstein draagt een hoog kostenplaatje met o.m. 166.400 EUR enkel voor de architecten. En dan zit tevens nog het nieuwe woonzorgcentrum in de pijplijn voor 2013 dat minimum vier miljoen EUR gaat kosten.


Op naar 1 miljoen rentelast per jaar!


Als de inkomsten nagenoeg gelijk blijven en de uitgaven (investeringen) toenemen dan weet iedereen dat Sint-Katelijne-Waver verder en verder in het rood staat. De prognose voor de volgende jaren bevestigt dit. En dan vergeten we bijna dat door de vereffening van Dexia de gemeente ook zo’n 900.000 EUR uit zijn kas zag verdwijnen Om al deze tekorten op te vangen moet de gemeente geld lenen. Voor eind 2012 zal er meer dan 18,6 miljoen aan leningen uit staan en dat loopt op tot 26,6 miljoen EUR eind 2014. Dat betekent dat er jaarlijks ook een rentelast van meer dan 1 miljoen zal af te betalen zijn! Indien men aan het huidige tempo blijft investeren kan men deze leningen zelfs niet meer terugbetalen.
Het nieuwe boekhoudsysteem toont dan ook dat de autofinancieringsmarge van de gemeente zwaar negatief is. Dit is dus structureel door teveel projecten op korte termijn met weinig budget, dat is in een notendop het probleem van dit bestuur.


De gemeente haalt momenteel 60,5% van zijn inkomsten uit belastingen. Dat aandeel blijft altijd maar verhogen want in 2006 waren de belastinginkomsten goed voor 53%. Elke inwoner betaalt volgend jaar maar liefst 680 EUR gemiddeld aan belastingen in deze gemeente. Dit bestuur teert dus op de belastingen van zijn inwoners!


Een slechte huisvader


Vlaams Belang stelt vast dat de CD&V een slechte huisvader is en momenteel meer geld uitgeeft dan het zich kan permitteren. Vooral volgend jaar wil burgemeester Vercammen met een goed rapport naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan en zet hij hoog in op de nodige riolerings- en wegenwerken met daarnaast een hoop verhoogde uitgaven die we hierboven opsomden. Wie de rekening betaalt, is blijkbaar van minder belang. Dat zien we dan wel na 2012 als er een ander bestuur wordt gevormd. 


Vlaams Belang stelt dat in 2013 de inwoners van Sint-Katelijne-Waver de dupe zullen zijn van dit gulle beleid en dat de huidige meerderheid best wat projecten, die minder prioritair zijn, schrapt om de begroting in evenwicht te brengen. Dit is bijna een noodzaak in deze periode waarin de gemeenten heel wat lasten doorgeschoven kregen van de hogere overheden. Het Vlaams Belang keurde deze onverantwoorde begroting niet goed.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...