Communicatie naar de gemeenteraad toe

Onze fractie vernam langs de pers (RTV), dat het schepencollege geen gunstig advies heeft gegeven op de aanvraag tot plaatsing van een GSM mast aan de Maenhoeveweg.
Wij vinden het vreemd en in feite niet kunnen, dat de gemeenteraad hierover nog niet geïnformeerd werd terwijl de pers reeds op de hoogte was.
Om dit in de toekomst te vermijden, stellen wij voor dat indien, een persmededeling gemaakt wordt VOOR de publicatie in de notulen van het schepencollege, tegelijkertijd de
gemeenteraadsleden op de hoogte worden gebracht van dezepersmededeling (bijvoorbeeld via mail)

Antwoord:

De burgemeester stelde dat de gevoeligheid van het dossier in een persmededeling vereiste. Het gemeentebestuur stond niet weigerachting om in zulk geval ook onmiddellijk de raadsleden op de hoogte te brengen. Hetzij via e-mail, hetzij via extranet.

Tom Genbrugge
Gemeenteraadslid

Onze fractie vernam langs de pers (RTV), dat het schepencollege geen gunstig advies heeft gegeven op de aanvraag tot plaatsing van een GSM mast aan de Maenhoeveweg.
Wij vinden het vreemd en in feite niet kunnen, dat de gemeenteraad hierover nog niet geïnformeerd werd terwijl de pers reeds op de hoogte was.
Om dit in de toekomst te vermijden, stellen wij voor dat indien, een persmededeling gemaakt wordt VOOR de publicatie in de notulen van het schepencollege, tegelijkertijd de
gemeenteraadsleden op de hoogte worden gebracht van dezepersmededeling (bijvoorbeeld via mail)

Antwoord:

De burgemeester stelde dat de gevoeligheid van het dossier in een persmededeling vereiste. Het gemeentebestuur stond niet weigerachting om in zulk geval ook onmiddellijk de raadsleden op de hoogte te brengen. Hetzij via e-mail, hetzij via extranet.

Tom Genbrugge
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...