DOORTREKKING VAN DE R6

Het doortrekken van de R6 zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de Berlaarbaan en haar omgeving. Het gemeentebestuur wenst immers het zware verkeer langs de Berlaarbaan te loodsen, om zo het nieuwe centrum van Sint-Katelijne-Waver (dat gepland wordt rondom het plein aan het nieuwe gemeentehuis) te vrijwaren. Het doortrekken van de R6 zal daarboven een bijkomend aanzuigeffect hebben op het verkeer dat komt van de E19 en dat het hinterland richting Heist o/d Berg wil bereiken.
Reden genoeg, denken we, om onze visie op de mobiliteitsproblematiek mee te delen.
Dat dit gevolgen heeft voor de leefomgeving is evident, vandaar dat wij pleiten voor een spreiding van de mobiliteit over de verschillende toegangswegen. Om de milieuhinder te beperken pleiten wij voor een goede verkeersinfrastructuur met zo weinig mogelijk obstakels en verplicht wordt aan een aangepaste snelheid te rijden.
Het afknijpen van toegangswegen, zoals op de Mechelsesteenweg ter hoogte van het centrum is voor ons een ondoordachte maatregel die verstrekkende gevolgen heeft (schoolomgeving Hagelstein, files in het centrum met luchtbezoedeling als gevolg, moeilijk bereikbare midden- stand …). Een ander voorbeeld van slecht beleid zijn de lichten aan de Quantres verres, die maar liefst 38.000 euro hebben gekost, maar die geen enkele oplossing bieden, en alleen een bron van files en ergernis zijn.
Hoe kan het dan wel?
Om de hinder van het doortrekken te beperken, eist het Vlaams Belang bovendien volgende maatregelen:
– permanente snelheidscontroles op de R6, Mechelsesteenweg en Berlaarbaan
– minimum 100% compensatie van het groen dat verloren ging, onder meer door een groene buffer langsheen de R6
– bijzondere aandacht voor alle oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers aan de kruispunten met de R6. Ondanks het hogere kostenplaatje, lijkt ondertunneling een zeer goede oplossing. Geen luchtbanen of lucht-rotondes die bijkomende hinder (geluid, zicht) op de onmiddellijke omgeving zouden veroorzaken
– verhoogde en gescheiden fietspaden op de Berlaarbaan
Het afknijpen van de Mechelsesteenweg voor zwaar verkeer zou kunnen, op voorwaarde dat eerst werk wordt gemaakt van de aanleg van een ringweg langs de KMO zone Dreefvelden (Leliestraat <-> Hagelsteinweg). Iets wat we al in 2002 bepleitten.
Langs het Gemeentehuis moet de zone 30 vervangen worden door een zone 50, en fietspaden moeten gescheiden worden van het autoverkeer. Verder moeten er op de Mechelsesteenweg de nodige aanpassingen gebeuren zodat de normale verkeersdoorstroming hersteld wordt.
Dit zijn enkele maatregelen die wij nodig achten voor het bekomen van een ‘leefbare’ mobiliteit voor iedereen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...