Een verknoeid dossier: Gemeentescholen en Keuze CLB

(CLB = Centrum voor leerlingenbegeleiding, vroeger PMS genoemd)

Eind vorig jaar besliste het gemeentebestuur om het bestaande contract met het Centrum voor Leerbegeleiding (afgekort CLB) van Mechelen te beëindigen. Er werd tegelijkertijd ook aan de schooldirecteurs van onze gemeentescholen opdracht gegeven om een vergelijkende studie te maken tussen enkele andere CLB’s en dat van Mechelen.

Het resultaat hiervan werd toegelicht tijdens een raadscommissie voor de gemeenteraadsleden en wat bleek: het CLB van Mechelen, waarmee tot hiertoe gewerkt werd, wordt ruimschoots overtroffen door andere CLB’s. Logischerwijze zou U denken dat de beste uit de studie wordt gekozen, doch het gemeentebestuur negeerde de studie, en koos voor het verder werken met het huidige CLB, namelijk dat van Mechelen.

Ik vroeg me dan ook af waarom er zoveel tijd en geld (ongeveer 15.000 euro, voor 6 personen gedurende twee weken) gespendeerd werd aan een studie waarvan het resultaat toch niet gevolgd wordt.

Bovendien was ook de timing totaal achterhaald, omdat de gemeenteraad van 3 april zijn goedkeuring moest geven aan een dossier dat reeds voorheen diende afgehandeld te zijn. Om recht te hebben op subsidie moesten de CLB’s immers tegen 31 maart te kennen geven aan de hogere overheid met welke scholen zij zouden samenwerken.

Onze fractie keurde dit dossier dan ook niet goed.

De uiteindelijke beslissing van het bestuur om toch voor het CLB van Mechelen te kiezen zou misschien nog aanvaardbaar zijn omwille van de geografische ligging, of omwille van de natuurlijke doorstroming van de leerlingen van het basisonderwijs naar de scholen in het Mechelse.

Maar het is totaal onaanvaardbaar een uitgebreide studie te doen, en dan de gemeenteraad te verplichten om het dossier goed te keuren vanwege een te late timing. Dit lijkt bijna op chantage, want mocht de gemeenteraad dit niet goedgekeurd hebben … dan zaten we een jaar zonder CLB .

Dat er in het gemeentebestuur diepgaande onenigheid was omtrent dit dossier, toont eens te meer aan dat het er een knoeiboel is, en het is meteen het zoveelste bewijs van onbehoorlijk bestuur.

Johan Cools
Fractievoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...