Francis Loos (Vlaams Belang) stelt werking politiezone Bodukap in vraag


Sint-Katelijne-Waver   – Op de politieraad van afgelopen dinsdag werd de begroting van de zone Bodukap (Bonheiden – Duffel – Katelijne – Putte) voor 2012 voorgelegd. Blijkbaar was Vlaams Belanglid Francis Loos uit Duffel de enige die de moeite had genomen om deze eens te bestuderen. Meer dan één uur bestookte hij de raad met allerlei opmerkingen en vragen terwijl de rest daar zat om hun vergoeding (150 EUR) op te strijken. Zo stelde Loos dat de begroting volgend jaar weer stijgt met 200.000 EUR wat dan weer gevolgen inhoudt voor de vier gemeenten die dit moeten bijpassen. Redenen voor die verhoging zijn onder meer het feit dat het politiekorps zes officieren telt i.p.v; vier, de post supplementen voor de vrijwillige vierdagenweek die plots opduikt, de competentietoelage die stijgt van 5.000 naar 16.000 EUR, en de maaltijdvergoedingen die zonder verklaring verdubbelen van 12.000 naar 24.000 EUR. Ook de post leningen stijgt fel van 6 miljoen naar 7,1 miljoen EUR voor de bouw van het nieuwe politiekantoor achter de school van Hagelstein. Francis Loos waarschuwt om de prijs van deze bouw nauwkeurig in de gaten te houden want al na één jaar is daar 800.000 EUR méér bij de ramingen gekomen. Hij herinnerde daarbij burgemeester Eddy Vercammen aan de ontsporing destijds van de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver. Voor Vlaams Belang was het beter dat iedere gemeente zijn eigen politiewerking behield in plaats van alles te centraliseren in één kazerne in Katelijne.


Loos berekende dat het politiekorps van de zone Bodukap momenteel een hoge loonkost heeft van 64.000 eur per man. Welnu, indien de politiezone zou splitsen zou dit bv. voor Duffel betekenen dat ze 40 agenten zouden hebben die permanent 24u op 24u aanwezig zijn op het eigen grondgebied. Daardoor zou de politie ook meer in het straatbeeld te zien zijn. De vier aanwezige burgemeesters beaamden alvast dat laatste want voorzitter Eric Duchesne van Bonheiden gaf grif toe dat hij gezien de hoge verloning van de politie 200% inzet van het korps verwacht mag worden en dat de efficientie moet toenemen. Duchesne hoopte tevens dat de vier gemeenten een betere politiezorg op het terrein zullen krijgen eens de kazerne gerealiseerd is.


De nieuwe korpschef weet dus wat hem te doen staat. Huidig korpschef, Francis Dondeyne die een stap terugzet, zou tegen 18 februari 2012 een opvolger moeten krijgen. Francis Loos (VB) stelde alvast dat de politieraad bij de selectie van deze benoeming wil betrokken worden. Vast staat dat de opvolger niet in het eigen korps moet gezocht worden, maar van buiten de zone zal komen.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...