Geen stilzwijgende contract verlengingen buiten de gemeenteraad om!!

Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 februari vroeg het gemeentebestuur dat de gemeenteraad zich zou uitspreken over de aanstelling van een vast advocatenkantoor, voor wat betreft adviesaanvragen inzake dossiers van stedenbouw, milieu en ruimtelijk ordening.
Daarbij werd de beste kandidaat gekozen die voor die opdracht in aanmerking komt.
Niettemin kon het Vlaams Belang dit niet goedkeuren. Immers, het gemeentebestuur stelde ook voor de mogelijkheid te voorzien “om het contract nadien stilzwijgend te verlengen mits akkoord van het college van burgemeester en schepenen”
Dit is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar, omdat zoiets steeds moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gemeentebestuur ging daar niet op in. Blijkbaar wil de meerderheid zo weinig mogelijk controle van de oppositie toelaten.
De Vlaams Belang fractie stemde uiteraard tegen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...