Gemeente geeft borg voor lening aan het zieke Ivarem

Ivarem, de intergemeentelijke vereniging die instaat voor de inzameling en de verwerking van het huis en bedrijfsafval, zit in slechte papieren. Na 6 jaar achtereenvolgende verliezen besliste het gemeentebestuur om toch borg te staan voor een deel van een nieuwe lening (15 Milj. Euro). Begrijpen wie begrijpen kan, maar feit is dat het Vlaams Belang reeds jaren het wanbeleid en verkeerde keuzes bij Ivarem aankaart. De afvalinzameling die meer en meer betalend wordt voor de burger ondanks dat deze meer en meer sorteert gaat voor ons niet op. De biologische verdroging en mechanische scheidingsinstallatie te Geel die reeds jaren verlieslatend is doordat ze op minder dan 1/3 van de capaciteit draait is een mooi voorbeeld van wanbeleid. De stortplaats te Lier die het vroegtijdig laat afweten door de vermindering van het stortgas is een ander voorbeeld. Dit gas drijft motoren aan die energie in het stroomnet injecteren. In 2009 werd nog slechts de helft geproduceerd t.o.v. 2007. De opeenvolgende failissementen van de informatica bedrijven die voor Ivarem werken is nog een voorbeeld van slecht beleid. De totaal onjuiste meerjarenplanning heeft geleid tot de huidige situatie waar de gemeenten dus meer geld zullen moeten pompen in Ivarem. Het Vlaams Belang vroeg reeds 3 jaar geleden naar een totale doorlichting van Ivarem. Deze zou nu gedeeltelijk gedaan worden. Totaal onbegrijpelijk zijn de geplande investeringen te Muizen waar Ivarem in 2011 gronden wenst aan te kopen. Hierop plant men nieuwe magazijnen en in 2012 wil Ivarem zelfs een nieuw hoofdzetel bouwen !
Onze fractieleider Johan Cools maakte tijdens de gemeenteraad van november brandhout van het Ivarem beleid en vroeg om deze lening niet goed te keuren. Eerst moet Ivarem orde op zaken zetten en de geplande nieuwbouwen uitstellen. 
De CD&V+NVA en de twee onafhankelijken keurden de waarborgstelling goed.
Dit verhaal wordt zeker nog vervolgd want ivarem wenst 4€/ inwoner meer te vragen aan de gemeenten. Dit komt neer op 80.000 Euros extra voor onze gemeente!
Dit verhaal wordt zeker vervolgd !

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...