Gemeente moet creatief en zuinig zijn

De rekeningen liegen er niet om. In 2006 sloot de rekening voor de 3e maal op 4 jaar met een negatief resultaat van € 1.134.305. Op het eerste zicht zou men kunnen stellen dat de gemeente in 2006 goed geboerd heeft, maar door de verplichte aankoop van Iverlek- en Publigasaandelen is het financieel resultaat weer negatief.

Aan de inkomstenzijde is er op het eerste zicht minder binnengekomen. Maar door de inning van een reeks pestbelastingen en de roerende voorheffing heeft de gemeente heel wat meer inkomsten dan ze voorspelt had. Vooral de saneringsbijdrage voor het afvalwater (die u via de Pidpa factuur betaalt), zorgt voor meer inkomsten uit belastingen.

Aan de uitgavenkant heeft men inspanningen gedaan om de werkingskosten te doen dalen, doch de stijgende personeelskosten en de stijgende leningskosten maken dat globaal de uitgaven weeral stijgen met 2%. In 2006 betaalde de gemeente 2.8 miljoen euro aan afbetalingen van leningen, wat neerkomt op een stijging met 9%.

Besluit:
Het bestuur moet dringend zuiniger met de Katelijnse en Waverse middelen omspringen.
Het heeft geen zin een federale belastingsvermindering door te voeren, om dan op gemeentelijk vlak meer belastingen binnen te rijven.
In politieke termen kan je stellen dat het globale beleid (federaal en gemeentelijk) op gebied van belastingen met CD&V + Paars geen verbetering is
Onze gemeente moet dringend op zoek naar alternatieve financieringsmiddelen die de bevolking niet treffen.
In dat opzicht pleit het Vlaams Belang voor meer creativiteit.
– Het aantrekken van bedrijven, zoals het maken van bijvoorbeeld een kantorenzone aan de
Heisbroekweg. De goede ligging is daar zeker een troef zonder dat dit een probleem hoeft
te betekenen voor de omgeving.
– Het rendabeler maken van de Midzeel-site via de combinatie met een binnenspeeltuin en
een kinderboerderij kan en zal zowel onze bevolking als de gemeentefinanciën ten goede
komen. Door samen te werken met privaat ondernemerschap kan de investering voor de
gemeente zeer beperkt blijven.
– Een reorganisatie van de bibliotheekinfrastructuur waarbij men twee hoofdbibliotheken
uitrust met een volledig aanbod i.p.v. de vier filialen met elk een beperkt aanbod. Door van 4 naar twee filialen te gaan zou men de openingsuren kunnen uitbreiden zonder extra personeel.

Het zijn maar enkelen van de mogelijkheden die onze fractie aanreikte op een vergadering in mei. Creatief maar zuinig zijn is de boodschap.

Johan Cools

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...