Gemeente smost met verkeersborden ! !

U hebt het zeker ook al gemerkt. Er heerst in onze gemeente een wildgroei van verkeersborden en richtingaanwijzers. Achter elke hoek vind je wel enkele borden. Het ene al wat groter dan het andere.

Soms staan er zoveel borden bij elkaar dat het een kompleet onoverzichtelijke boel is.
Op de markt alleen al staan meer dan 75 verkeersborden, plus nog eens 40 richtingaanwijzers! Op andere plaatsen staan er borden dubbel, bijvoorbeeld de aanduiding van een zone 30 in een zone 30, of het herhaaldelijk aanduiden van éénrichtingsverkeer.
Het grote aantal verkeersborden maakt de signalisatie niet alleen onoverzichtelijk, maar ook het onderhoud ervan blijkt een te zware klus, waartegen onze gemeentediensten niet opgewassen zijn. Gevolg: afgerukte borden, scheve palen, massa’s verkleurde borden die dus niet reglementair zijn.

De Vlaams-Belangfractie kaartte de slechte staat van onze verkeerssignalisatie al aan in de gemeenteraad, maar tot meer dan loze beloften dat het zou beteren kwam het niet.

Fractievoorzitter Johan Cools vroeg in de gemeenteraad dan ook dat de gemeente oplossingen zou uitwerken om het stijgende aantal verkeersborden in te perken. Het invoeren van de drie snelheidszones (30, 50 en 70) kan een eerste stap zijn, maar zoals uit al het voorgaande blijkt, zal er nog veel meer nodig zijn.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...