Gemeente verkoopt Electrabelaandelen aan SUEZ

Tijdens de gemeenteraad van november besliste het gemeentebestuur in te gaan op het aanbod van Suez op de Electrabelaandelen in het bezit van onze gemeente.
Voor het Vlaams Belang is dit een onverantwoorde beslissing die op lange termijn een bijkomende hypotheek legt op de tewerkstelling in Vlaanderen.
De sector van de electriciteitsvoorziening is enorm belangrijk voor de Vlaamse samenleving. Zo belangrijk dat het voor onze partij niet aanvaardbaar is dat terrein van de economie zomaar aan Frankrijk te verkopen. Wij willen niet dat de beslissingen over zo’n belangrijk onderwerp als de electriciteitsvoorziening van de Vlaamse burgers en bedrijven genomen worden in Parijs.

Vlaanderen loopt het reële risico dat een belangrijk deel van de tewerkstelling, vooral inzake hoogtechnologische beroepen, naar Frankrijk zal verhuizen.
Het voorbeeld van DHL is daarbij veelzeggend. Diverse analisten hebben er toen op gewezen dat DHL was overgenomen door Deutsche Post, en dat die vennootschap de tewerkstelling liefst vooral naar het eigen moederland haalde, en bijgevolg naar Leipzig. Het is dan ook te verwachten dat Suez de tewerkstelling inzake hoogtechnologisch onderzoek en de voorbereiding van projecten vooral in Frankrijk zal willen vestigen. De zogenaamde waarborgen die premier Verhofstadt bedongen heeft bij de top van Suez, om tewerkstelling in Vlaanderen te houden, zijn niets meer dan een lege doos.

Wij vrezen ook dat er hier meer aan de hand is dan de werking van de vrije markt, meer bepaald een gerichte strategie van Frankrijk om zijn invloed hier uit te bouwen.

De bank ING berekende dat van de kapitalisatie die de beurs van Brussel in 1995 nog had, intussen de helft is overgegaan in buitenlandse handen. Van die helft is 4% naar Duitsland, 8% naar Nederland en 88% naar Frankrijk. Dat is volgens ons niet langer gewoon de werking van de vrije markt, maar ook een strategie van Frankrijk om in Vlaanderen meer invloed uit te bouwen.

Daarom is er voor ons maar één conclusie mogelijk: de Vlaamse gemeenten, en ook onze gemeente, mogen niet ingaan op het bod van Suez en mogen geen aandelen verkopen. Verkopen zou de Franse machtsovername nog gemakkelijker maken. Als wij echt begaan zijn met het belang van Vlaanderen op langere termijn, eerder dan met onze begroting kort voor verkiezingen, dan verkopen wij niet.

Johan Cools
Fractieleider

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...