Gemeentepersoneel legt werk neer

Vandaag heeft een deel van het gemeentepersoneel het werk neergelegd uit ongenoegen over de aangekondigde personeelsbezuinigingen.

Daarmee heeft dit nieuwe bestuur natuurlijk geoogst wat het zelf gezaaid heeft. Nog voor de besparingsplannen op de gemeenteraad zouden worden besproken en goedgekeurd besloot men al met het grote nieuws in de pers uit te pakken. Net zoals alle andere gemeenten uit de buurt het trouwens ook deden (sic). Vlaams Belang verklaarde vorige week al verrast te zijn door dit blitzoffensief waarbij men duidelijk iedereen buitenspel wilde zetten. Zoals nu blijkt was dit de foute communicatie op een verkeerd moment.

Men kon vernemen dat het bestuur 25 personeelsleden wil doen verdwijnen. Omdat daar nog geen namen zijn opgeplakt is er grote ongerustheid bij het gemeentepersoneel, vooral bij de contractuelen.
Vandaag trok dan ook een grote groep misnoegde personeelsleden van het gemeentehuis, de werklieden van de technische dienst, poetsvrouwen en zaalwachters met de afgevaardigden van de vakbond naar de burgemeester en schepenen Coen en Devries. Daar werd er geëist dat de burgemeester bekend maakte wie er allemaal zou ontslagen worden. Er volgde dan een rondje ontkennen omdat men zogezegd voor de som van 14 voltijdse equivalenten zou willen besparen. Indien het personeel zelf met voorstellen naar buiten komt die serieuze besparingen opleveren hoeven er niet zoveel ontslagen te vallen. Het personeel was echter niet tevreden met die uitleg en legde het werk neer. En met de belofte dat ze allen naar de speciale gemeenteraad van 16 december zullen afgezakt komen waar deze besparingen moeten worden goedgekeurd.
De ongerustheid zal ook overslaan naar het OCMW-personeel waar de andere 11 ontslagen zouden vallen. Vlaams Belang wil een betere aanpak dan dit stuntelige gedoe en zal de zaak dan ook agenderen op het actualiteitendebat van de gemeenteraad van nu maandag 2 december.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...