Geslaagde Kaas & Wijnavond


Vrijdag 25 november heerste er weer een gezellige drukte in de parochiezaal op de markt waar onze afdeling haar jaarlijkse kaas- en wijnavond organiseerde.


Voorzitter Johan Cools verwelkomde de vele opgekomen gasten en gaf een korte toelichting bij de belangrijkste themas’s die het Vlaams Belang in Sint-Katelijne-Waver nauw aan het hart liggen zoals de strijd tegen de verkaveling Maenhoevevelden en de komst van glastuinbouwzones


Nadien was het de beurt aan onze gastspreker Joris Van Hauthem die een grondige uiteenzetting over de desastreuze gevolgen van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde hield. Joris toonde duidelijk aan dat deze onzuivere splitsing eigenlijk een zuivere uitbreiding van Brussel is:


– De zes faciliteitengemeenten worden bij de groot-Brusselse kieskring gerekend waardoor er in die gemeenten ook voor de Brusselse lijsten kan gestemd worden.


– Een Vlaamse stem in Brussel wordt in de toekomst een verloren stem  omdat met het nieuwe telsysteem geen Vlaamse verkozenen zullen zijn die Brussel vertegenwoordigen in het federaal parlement. Alle 15 Brusselse kamerzetels gaan naar de Franstaligen.


– De Franstalige partijen zien hun kiesgebied voor de gecoöpteerde senatoren uitbreiden tot Halle-Vilvoorde en heel het arrondissement Leuven. 


– Door de oprichting van de Brussels Grootstedelijke Gemeenschap wordt de macht van de Franstaligen nu helemaal uitgebreid tot de provincie Brabant (van Sint-Genesius Rode tot Meise…)


– Bovendien krijgt Brussel ook nog eens een jaarlijkse cheque van bijna 500 miljoen euro zonder dat daar verplichtingen tegenover staan.


Franstalige rechtbanken krijgen nog meer personeel en invloed in BHV ten nadele van de Vlaamse (- 200 jobs)


– Van zodra deze akkoorden in de Grondwet worden gebetonneerd zijn de Franstaligen bij een splitsing van België zeker dat ze grote delen van Vlaams Brabant kunnen aansluiten met Wallonië en Brussel.


Slotsom : een akkoord waar geen enkele Vlaming gelukkige kan mee zijn. Heeft de Vlaamse Volksbeweging daarvoor zo vele jaren strijd geleverd? We hadden nog liever dat alles bij het oude was gebleven want dit akkoord is nog veel slechter voor de Vlamingen, stelde Joris tot slot!


Na zoveel sombere berichten was het de hoogste tijd om de avond positief af te ronden met een goed gesmaakte kaasschotel.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...