Glastuinbouwzones: Vlaams Belang haalt kastanjes uit het vuur!

Onlangs vond u van onze partij een minifoldertje in de bus met op de voorkant een aap met de waarschuwing : politiek kan leiden tot geheugenverlies.  In onze gemeente zijn de eerste symptomen al waargenomen bij N-VA.


Voor diegenen die het moesten vergeten zijn geven wij u een kort overzicht met wat er zich in onze gemeente heeft afgespeeld in het dossier van  de glastuinbouwzones met hoge serres die in onze gemeente dreigden ontwikkeld te worden.


7 maart 2011: Vlaams Belang krijgt weet van plannen om grote glastuinbouwbedrijven naar hier te halen en interpelleert de gemeenteraad. Onze partij vraagt om een duidelijk standpunt in te nemen bij de hogere overheid.


Daarna werd er maandenlang aan de meerderheidspartijen gevraagd om druk uit te oefenen bij hun respectievelijke ministers in de Vlaamse Regering zijnde Kris Peeters (CD&V) en Philippe Muyters N-VA). Beide heren gaven echter geen krimp.


20 september 2011: Nadat alle partijen zich al verzet hadden tegen de komst van deze megaserres kan CD&V als laatste partij dan ook niet anders dan NEEN zeggen tegen de komst van megaserres met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht. Burgemeester Vercammen vraagt de oppositie om mee te werken aan een gezamenlijk standpunt dat  zal overhandigd worden aan Kris Peeters omdat dat sterker zal overkomen. De brief wordt tegen het jaareinde overgemaakt aan het kabinet van Peeters en de zaak kabbelt weer verder.


Februari 2012: Er komt bericht dat de kabinetschef van Peeters uitleg zal komen geven aan de gemeenteraad. Ondertussen zit Vlaams Belang niet stil en voert het op 1 februari in de commissie Landbouw de druk op wanneer parlementslid  Marleen Van den Eynde (VB) stelt dat spoor 3 geen optie is voor Sint-Katelijne-Waver. Peeters antwoordde toen met de spreuk van het jaar ‘Ik hoop dat de kramp verdwijnt als het melkzuur uit de spieren is’.


De kranten vermelden dit initiatief en het actiecomité reageert woedend. Als kabinetschef Relaes naar Katelijne komt zal hij een warme ontvangst krijgen.  CD&V is geschrokken van de reactie en vergadert op 28 februari op het kabinet van Kris Peeters


1 maart 2012: Kris Peeters zal zelf de brand komen blussen en arriveert onverwijld aan het gemeentehuis waar zo’n 200-tal protesterende boeren de boel blokkeren. Johan Cools (VB) vraagt expliciet op deze besloten gemeenteraad of er onteigeningen komen en Peeters doet de belofte dat er “in principe” geen onteigeningen zullen gebeuren en dat spoor 3 moeilijk haalbaar is  wegens geen draagvlak.


Als er dus in bovenstaand verhaal één partij is die de druk op dit dossier heeft gehouden, dan is het wel degelijk het Vlaams Belang. Ook in de toekomst zal dat zo blijven.


Toch poogt N-VA nu die pluimen op haar hoed te steken. Uitgerekend de partij die zes jaar in de gemeenteraad haar mond niet heeft open gedaan en met een minister zit die braaf aan het handje van Kris Peeters moest lopen.


5 Maart: N-VA tracht alle partijen voor haar kar te spannen met een ontwerpbrief die wordt ingediend op de gemeenteraad waarbij schriftelijke bevestiging aan het kabinet wordt gevraagd dat er niet onteigend zal worden. Dit is de tweede maal dat N-VA de hulp moet inroepen omdat hun minister Muyters in Brussel blijkbaar niets gedaan krijgt.


Onbegrijpelijk is ook dat sommige bestuursleden van het actiecomité zich voor enkele mini-chocolaatjes lieten verleiden en nu plots naar de meerderheid overstappen om op de verkiezingslijsten te gaan staan, nota bene de meerderheid die men al méér dan één jaar bekampt. Cynisch.


Op 29 maart vergadert dit actiecomité opnieuw met alle betrokken bewoners. We hopen dat diezelfde bestuurders dan niet vooraan zitten want anders zouden de mensen dit wel eens kunnen verwarren met een partijmeeting!  En dat zou spijtig zijn voor een actiecomité dat zich politiek onafhankelijk noemt! 


Vlaams Belang zal al zijn kanalen blijven aanspreken om de getroffen gezinnen in de twee aangeduide zones voor megaserres te vrijwaren voor onteigeningen.
Wij doen dit voor de mensen, niet voor eigen partijbelangen!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...