Groetplaats of (feest)tent

Als het van ons gemeentebestuur afhangt komt er op het kerkhof van OLV Waver een groetplaats voor de overledenen waarvan het dak uitgerust wordt met een dekzeil.

Over smaken en kleuren heeft iedereen wel zijn mening. Maar een openbaar bestuur heeft toch als belangrijke taak de beschikbare middelen (vooral uw belastingsgeld) zo degelijk en efficiënt mogelijk te besteden. Het ontwerp van deze begraafplaats getuigt zeker niet van soberheid als men naar het prijskaartje kijkt van 200.000 euro of 8 miljoen oude Bef.
Het zeildoek alleen al kost zo’n 62.000 euro !!
Het zeil zal bovendien regelmatig moeten gereinigd worden, wat voortdurende en bijkomende onderhoudskosten met zich meebrengt.

Bij barre weersomstandigheden is het nog maar af te wachten of heel deze constructie stand houdt (denk maar aan stormwind, stortregen e.d.) en of ze voldoende bescherming en beschutting biedt.
Ook het werkgerief van de grafmakers kan hier niet opgeborgen worden.

Misschien kan het gemeentebestuur eens gaan informeren bij de omliggende gemeenten waar men met heel wat beperktere middelen zijn overledenen ook op een waardige manier kan groeten.
Maar ja, blijkbaar vindt het gemeentebestuur het geen probleem om kwistig te blijven omspringen met uw centen, zelfs niet met 1 miljard frank schulden…

Louis De Groen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...