Hoorzitting Mechelbaan: toch nog onduidelijkheden

Op maandag 19 september vond in Onze-Lieve-Vrouw Waver  een hoorzitting plaats voor de bewoners van de Mechelbaan ivm. de rioleringswerken en het nieuwe wegdek.


In oktober start men met de volgende fase, vanaf hoek Wolvenstraat tot aan Berkenhoek (Fase 6)
Blijkbaar zal er nog geen gescheiden afvoer van afval en regenwater zijn omdat er geen budget is om het centrum van Waver een gescheiden rioolstelsel te bieden. De leidingen van Mechelbaan worden wel gescheiden aangelegd. Groot was de opluchting van de toehoorders toen ze vernamen dat het wegdek hiervoor niet meer moet worden opengebroken. Er rezen wel vragen ivm. de watertoestand  ter hoogte van het laagste punt (huisnummer 81). Achterin werd een spaarbekken uitgegraven om overvloedige neerslag op te vangen. Vraag blijft of dit voldoende zal zijn om al het afgevoerde water van Waver- centrum op te vangen. Het Vlaams Belang vindt het kras dat het gemeentebestuur weerom de kans laat liggen om de nutsvoorzieningen (elektriciteit, kabel, …) meteen ondergronds te verwerken. De werken op de Berlaarbaan zijn nog maar pas voltooid, of de nutsmaatschappijen breken de boel weer open met alle gevolgen vandien (oneffenheden, slechte voetpaden, ed.). Dit dreigt nu ook met de Mechelbaan te gebeuren.


Wrevel was er ook bij de nieuwe inrichting van de Mechelbaan. Daaruit bleek heel wat voorbehoud voor de slechte oversteekplaatsen voor de fietsers en voetgangers komende van de Bergstraat en de Hoogstraat. De bocht van de Dijk veroorzaakt ook commotie omdat de beloofde parkeerplaatsen aan de buitenkant verdwijnen en nu aan de binnenkant komen te liggen. Dit zou nog aangepast worden, beloofde de burgemeester. In verband met de omleidingen vroegen de mensen lichten te plaatsen aan het kruispunt Bosstraat / Berlaarbaan. Vandaag staat men daar al in de file tijdens de spitsuren wanneer men de Berlaarbaan wil oprijden. Het gemeentebestuur gaat de situatie eerst afwachten. Deze fase 6 van de rioleringswerken loopt van 15 oktober tot eind april 2012.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...