HOUTVERBRANDINGSINSTALLATIE voor tuinbouw :

In december 2006 diende de firma De Backer nv. een milieu-aanvraag klasse II in voor het gebruik van een houtverwerkingsinstallatie in de Duffelstraat.
De omwonenden, die zich terecht zorgen maken, reageerden alerter dan het gemeentebestuur en ze informeerden de volledige gemeenteraad.

Het Vlaams Belang steunt de vraag voor een sluitende controle van het verbrande hout en het verbrandingsproces. Het is de enige manier om mogelijk schadelijke gevolgen uit te sluiten.

Voor de verwarming en verlichting van serres is de tuinbouwsector actief op zoek naar meer rendement en vermindering van kosten. Daar waar vroeger de serres verwarmd werden met mazoutketels schakelde men vervolgens over op dieselgroepen waarvan de ontwikkelde warmte gebruikt wordt om de serres te verwarmen en waarvan de gegenereerde stroom zorgt voor de verlichting. Door de stijging van de mazoutprijzen werd overgeschakeld op aardgasmotoren en recent gebruikt men ook plantaardige olie als brandstof. Samen met deze ontwikkeling wenst de tuinbouw nu ook de verbranding van hout als warmtebron in te zetten.

Hout als brandstof: iedereen weet dat bij de verbranding van hout schadelijke stoffen kunnen vrijkomen en zeker als het gaat over behandeld hout
(vernis, verven, …). Niet behandeld hout (vb. boomschors, …) is het minst schadelijk doch ook hier is een voldoende hoge verbrandingstemperatuur van belang voor zo weinig mogelijke uitstoot van schadelijke verbrandingsgassen.

Sluitende controle
De beslissing van het gemeentebestuur om de vergunning toch toe te kennen, maar dan wel voor verbranding van “onbehandeld hout” biedt naar onze mening geen garantie voor de omwonenden. Het is immers de eigenaar zelf die de stalen van het hout via een externe firma laat controleren. De resultaten worden bij de uitbater verzameld. De gemeente en de overheid hebben hier wel controlemogelijkheden maar de deur staat open voor allerhande misbruiken. Wanneer het hout versnippert toekomt, kan eigenlijk niemand zien of er behandeld hout tussen zit.
Het Vlaams Belang stelde tijdens de gemeenteraad van maart dat een permanente meting van de rookgassen en de verbrandingstemperatuur noodzakelijk zijn.
De registratie van deze gegevens kan gebeuren op het tuinbouwbedrijf zelf, doch dit moet dan via verzegelde bestanden die enkel toegankelijk zijn door de overheid.
Beter zou zijn de metingen te registreren op de milieudienst van de gemeente zelf. Vandaag is dit technisch perfect mogelijk en het is een piste die voor onze tuinbouwgemeente en zijn inwoners heel wat voordelen zou kunnen opleveren.
Denk maar aan de besparing op controles die nu steeds ter plaatse moeten gedaan worden of denk maar aan de mogelijkheid om bij een technisch defect onmiddellijk en zelfs automatisch te kunnen ingrijpen.

Animatie op de gemeenteraad van maart:
De SP&A die de milieuvergunningsaanvraag op de gemeenteraad had gebracht, argumenteerde dat ook de hogere overheid (ministerie van volksgezondheid) bezwaren had tegen dit dossier. Toen het Vlaams Belang de vinger op de wonde legde, en vroeg naar een sluitend controle en meetsysteem, bleef de CD&V fractie opvallend stil.

Hun fractieleider Jan van Assche mag dan zelf in de tuinbouw zitten, de bezorgdheid bij de andere CD&V gemeenteraadsleden was duidelijk van hun gezichten af te lezen. Als gemeenteraadslid (en dus verkozene van het volk) hoop ik alsnog dat het gemeentebestuur de bezorgdheid van de omwonenden ter harte neemt en een sluitende oplossing voorstelt die de gezondheidsrisico’s uitsluit.
Men zou van minder wakker liggen …

Johan Cools
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...