Hypocrisie in gemeenteraad

 

Hypocrisie in de gemeenteraad


Op maandag 1 september keurden CD&V en de onafhankelijken van Lijst De Decker een dotatie van 10000 Euros goed voor een ontwikkelingsproject in Brazilië.


Volgens de regels van het gemeentebestuur zelf kunnen projecten enkel op geld rekenen nadat ze goedgekeurd zijn door de GROS (Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking). Bij nazicht van het dossier merkte ik op dat het dossier nog niet langs deze GROS was gegaan. Bijkomend was het financieel verslag (besteding van de gelden) in het Portugees opgesteld.


Ja U leest het goed, een dossier waar essentiële financiële elementen niet in het Nederlands werden uitgelegd.


Blijkbaar was dit voor CD&V geen probleem, maar dat zijn we gewend. Nieuw was het feit dat de twee verse raadsleden van LDD, die overgelopen zijn vanuit onze afdeling, dit dossier zondermeer goedkeurden !! Twee maanden geleden zouden Luc Vercammen en Marina Cooreman nog steevast tegen gestemd hebben …


Als dit geen staaltje van ongeloofwaardige politiek en hypocrisie is !

Johan Cools

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...