Inwoners zullen extra belasting moeten betalen

Vlaams Belang vroeg in september op de gemeenteraad of er een contantbelasting op til was in onze gemeente en krijgt nu (weeral) gelijk. U weet nog dat ons schepencollege in november door Ivarem (dat instaat voor de afvalophaling en verwerking + containerpark) is uitgenodigd in de loge van KV Mechelen volgende maand en dat Vlaams Belang daar vragen bij had.Terecht zo blijkt nu.

De gemeentelijke bijdrage aan Ivarem wordt niet verhoogd maar de gemeente gaat nu wel het geld bij de gezinnen halen. Via een contantbelasting, geld dat de gemeente gebruikt om een gedeelte van de kosten van Ivarem te betalen en volgens het principe dat de vervuiler betaald, hoopt men zo’n 400.000 euro bijeen te krijgen.
Zo ligt het voorstel op tafel om voortaan elke gezin jaarlijks 54 euro aan te rekenen daar waar dit voorheen nul euro was. Die contantbelasting zou ook in de ons omliggende gemeenten aangerekend worden. De Vlaamse overheid streeft overigens al een tijdje naar de harmonisering van de afvalbelastingen in alle Vlaamse gemeenten om afvaltoerisme te vermijden.

Schepen Servaas De Vries had nog meer slecht nieuws in petto. Er wordt immers ook overwogen om de prijs van de vuilniszakken met 25% te verhogen van 2 naar 2,5 euro per zak. Wat wordt de volgende tariefverhoging van dit bestuur??

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...