IVAREM draait de gemeente rond zijn vinger

Ivarem krijgt van het gemeentebestuur dan toch de gevraagde garantie op een lening van 16 miljoen euro. De CD&V + ex LDD’ers coalitie stemden voor de garantie die onze gemeente aan de IVAREM lening zal geven. De oppositie, getrokken door de argumentatie van het Vlaams Belang stemde tegen.


Gezien de financiële resultaten van de intercommunale is deze waarborgstelling niet zomaar een formaliteit. Het risico dat de bank op een gegeven ogenblik bij de waarborggevers komt aankloppen is m.a.w. reëel. We betalen daarmee de prijs voor de verliezen die worden opgestapeld met de slecht renderende verwerkingsinstallatie in Geel en de invoering van Diftar (cfr. verliescijfers vanaf 2005) .


De wijze waarop Ivarem heeft gereageerd op het (laattijdige) gesputter van de gemeentebesturen van de regio n.a.v. de financiële problemen, voldoet het Vlaams Belang niet.


Omdat de gemeenten de noodzakelijke bijdrageverhoging niet kunnen opbrengen, gaat Ivarem een overbruggingskrediet aan, dat later toch door de gemeenten moet worden terugbetaald; m.a.w. vroeg of laat zullen we toch dokken. Voor de rest moeten we leven van hoop opdat de operationele verbeteringen resultaat zouden opleveren (maar dat horen we al jaren), dat de economische conjunctuur verbetert (niets is zo onzeker) en dat er


een antwoord komt op de PPS-oproep (Publiek privateSamenwerking) voor de MBS installatie in Geel (we willen het nog zien). Er zijn dus veel onzekerheden.
Eén zekerheid is er wel: de bijdragen zullen jaarlijkse naar omhoog gaan.


Voorts wordt er bespaard. Maar de besparingen die Ivarem vooropstelt zijn niet allemaal even doordracht. Zo is de beperking van het aantal gratis bezoeken aan het containerpark in tegenspraak met het eigen beleid om de bevolking ertoe aan te zetten maximaal te recycleren, of om roze zakken naar dat containerpark te brengen.


Onbegrijpelijk in deze context is de investering voor de komende jaren van 1,5 mio euro die wordt voorzien voor een nieuwe hoofdzetel. Het kan zijn dat de bestuurders en het personeel krap behuisd zijn en hun auto niet kwijtraken, maar als je aan de rand van het faillissement staat zijn er wel andere prioriteiten.


Burgemeester Vercammen verbond er zich toe om onze kritiek tijdens de algemene vergadering van Ivarem te brengen die doorgaat in de business seats van KV Mechelen.


Wij houden u op de hoogte !

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...