Kandidaten Lijst Dedecker stemmen tegen eigen partijprogramma !

Wij hebben het voorrecht hier in de gemeenteraad een unieke situatie mee te maken. Na moeizame coalitiegesprekken werd er in onze gemeente een meerderheid gevormd tussen CD&V en 2 onafhankelijken nl. Martine Verbist en Martine De Graef.
We zijn nu 6 maanden later en de kaarten zijn opnieuw geschud. De 2 onafhankelijken komen 10 juni 2007 op voor de Lijst Dedecker, dit maakten zij zelf bekend op 17 april 2007.

Daarom keken wij uit naar de gemeenteraad van 7 mei jl. om hun engagement te evalueren.
De realiteit liet ons echter een heel ander beeld zien. Op de agenda stond de belastingsverhoging van de beschikbare bedrijfsruimten. Deze belasting wordt zowel door Vlaams Belang als Lijst Dedecker beschreven als een pure “pestbelasting”. Beide partijen zijn hiertegen gekant, dit lezen we letterlijk in het partijprogramma op de site van Lijst Dedecker.

De stemming werd gevraagd. Onze fractie stemde resoluut NEE, maar de beide dames verkozen om de meerderheid te behouden in de gemeente en stemden deze verhoging GOED.
Zij verkozen de meerderheid in stand te houden en zo hun eigen partijprogramma te negeren.

Toen ik hen nadien met hun stemgedrag confronteerde tijdens de mondelinge vragen vielen ze volledig door de mand, bijgetreden door onze burgemeester.

Ik kreeg van Martine De Graef een sneer dat ik maar moest wachten tot 10 juni aanstaande.
De burgemeester ging nog een stap verder en repliceerde dat ik me niet met andere fracties hun partijprogramma en stemgedrag moest bezighouden.

Als oppositiepartij is het onze plicht te waken over het bestuur aan welke onze gemeente is onderworpen. Wanneer wij onregelmatigheden vaststellen, is het onze plicht de burgers en kiezers hierover te berichten. Zo werkt de democratie mijnheer de burgemeester. U mag nog een open brief van mij verwachten waarin ik uw excuses eis i.v.m. uw brutale opmerking die u mij gaf na het stellen van mijn vraag.

Beide dames hebben politieke zelfmoord gepleegd tijdens de voorbij gemeenteraad.
Blijkbaar blijft er nog steeds een kloof bestaan tussen een partijprogramma en hun politieke daden en dit bij een partij die nog maar in opbouw is. Dit belooft voor de toekomst.

Betrouwbaarheid is de eigenschap die het Vlaams Belang nog steeds zo uniek maakt in ons politieke landschap.

Tom Genbrugge
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...