Kapotte autospiegels in Waver Dorp

In het dorp van Waver worden er regelmatig spiegels van geparkeerde auto’s afgereden ter hoogte van de broodjeszaak (m.a.w. over de tuin van de kerk, net voorbij het oud gemeentehuis). Voorzichtigheidshalve parkeren de wagens daar nu gedeeltelijk op het voetpad om schade aan hun voertuig te vermijden. Er is duidelijk een probleem met de breedte van de baan. De oplossing van de burgemeester(gemeenteraad 5 sept): we gaan aan de politie signaleren dat al de wagens die met hun rechterwielen op de stoep staan, geverbaliseerd moeten worden !!


Ook in de bocht van de Duffelsesteenweg ter hoogte van huisnr. 42 in Katelijne doet zich hetzelfde probleem voor. Wij stellen een simpeler oplossing voor: Maak de brede voetpaden iets smaller zodat er voldoende ruimte op de weg is waardoor twee grote voertuigen elkaar kunnen kruisen zonder geparkeerde wagens te beschadigen!


Het Vlaams Belang stelt voor, zonder grote ingrepen te moeten doen, om in het dorp van Waver, ter hoogte van de broodjeszaak, het voetpad te voorzien van een afgeschuinde rand, en de het parkeervak een halve meter te verbreden tot op het voetpad. Dit kan perfect met een witte lijn aangeduid worden. In de Bosstraat gebeurt dit reeds voor de schoolbussen. Schepen Van Assche ging het bezien !

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...