KATELIJNSE INWONERS WORDEN UITGEMOLKEN

De rekeningcijfers 2010 bewijzen dat elke inwoner in onze gemeente jaarlijks 694€ aan belastingen betaalt. Hiermee ontkrachten wij de stelling van de burgemeester die beweert dat we in de middenmoot zitten.
In gelijkaardige gemeenten  betaalt men 530€.per inwoner per jaar.
Met andere woorden wij betalen een stuk meer belastingen dan de middenmoot. 
Belastingen vormen nu 60,8% van de gemeentelijke inkomsten. In 2006 was dit 53,4%. M.a.w de CD&V + NVA meerderheid rekent meer en meer op uw bijdragen en is jaar na jaar niet in staat om zelf nieuwe inkomsten te genereren uit dienstverlening (“prestaties” genoemd).


Daartegen blijven de uitgaven stijgen met +2,4% ondanks het niet volledig invullen van het personeelsbestand. Het gul zijn met overdrachten (subsidies aan verenigingen en instellingen) +8,1% is de oorzaak. De nakende verkiezingen zijn hier zker niet vreemd aan.
Door de nakende verkiezingen stelt het bestuur het aangaan van nieuwe leningen uit wat op zich goed is. De ingeschreven leningen werden betaald met het begrotingsoverschot dat de laatste 5 jaar steeg tot 9,022 Milj Euros. De totale schuld op 31 december 2010 daalde, ondanks wat sommigen beweren, tot 18,9 Milj Euros, mede door de lage intrestvoeten.
Hiermee volgt het bestuur gedeeltelijk onze vraag van 10 j geleden om de schulden te verminderen. Maar ere wie ere toekomt, het zijn de belastingbetalers (U en ik) die dit mogelijk maken.

Johan Cools

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...