Maenhoevevelden: actiecomité krijgt gelijk

Deze week kreeg de gemeente de officiële melding van de auditeur van de Raad van State dat het fel omstreden project RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan)  Maenhoevevelden een negatieve beoordeling krijgt. De auditeur maakt brandhout van het door het CD&V en NVA ingediende dossier.
Het betreft het groots opgezet verkavelingsplan tussen Mechelsesteenweg, Akelei en Berkelei waar de gemeente zo’n 400 woningen wenst in te planten.
Reeds van in het begin was het Vlaams Belang als enige partij in de gemeenteraad radicaal tegen deze verkaveling omdat dit de verdere verstedelijking van de kern Pasbrug in  hand werkt en de landelijkheid van onze gemeente ondermijnt. Bovendien ligt dit gebied te laag en is het mogelijk overstroombaar. De mensen in de omgeving weten wat dit inhoudt met het noodweer van de laatste weken. Hele tuinen lopen over en kelders lopen onder. Naar mobiliteit toe stelde het Vlaams Belang zes jaar geleden reeds dat dit globaal moet onderzocht worden samen met de nieuwe verkaveling Paepenhof, Pasbrug (voetbalveld) en Bonduelle. Alles tesamen zouden al deze verkavelingen goed zijn voor zo’n 900 woningen !!
De auditeur stelde o.a. dat de watertoets onvoldoende was en er geen ernstig mobiliteitsonderzoek gebeurd is voor de RUP Maenhoevevelden. Bovendien was het dossier van de gemeente, opgemaakt door advocaat en ex-burgemeester Kris Lens (CD&V), niet ontvankelijk omdat het niet voldeed aan de vormvereisten. Een knoeiboel dus die een hele hoop geld kost en gaat kosten aan de Katelijnse en Waverse belastingbetalers. Hiermee wordt het standpunt van het Vlaams Belang bevestigd. Ons gemeenteraadslid Johan Cools heeft in de gemeenteraad reeds meerdere malen op deze hiaten gehamerd doch het bestuur bleef doof. Dit advies is een overwinning voor het actiecomité ‘Laat het groen’ dat de procedure bij de Raad van State had opgestart en die gedetailleerd werk hebben gemaakt van dit dossier. Het Vlaams Belang stelt dat de gemeente nu bij de hogere overheid moet pleiten om de zone Maenhoevevelden in het gewestplan als groene buffer in te kleuren

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...