Maenhoevevelden: bestuur dringt zijn wil aan bevolking op !

Op 7 december vroeg het bestuur aan de gemeenteraad om het definitieve plan van de verkaveling Maenhoevevelden goed te keuren.
Het Vlaams Belang stelt vast dat, ondanks het feit dat het openbaar onderzoek werd gehouden tijdens de zomervakantie (3 Aug-> 1 Okt) er toch nog 49 bezwaarschriften binnengekomen zijn en een petitie met 1300 handtekeningen van de omwonenden die niet akkoord gaan met de plannen.
We mogen dus gerust stellen dat het gemeentebestuur tijdens de laatste 2 jaar, het ongenoegen en de onzekerheid bij de bevolking zeker NIET heeft weggenomen.
Ondanks het feit dat de bezorgdheid rond het effect van deze verkaveling op de omgeving reeds jaren bekend was, heeft het bestuur nagelaten om verdere berekeningen en onderzoek te doen of te laten doen naar :

de mobiliteit rekening houdend met de toekomstige omliggende ontwikkelingen (lees verkavelingen).


de waterproblematiek, waar er ook geen metingen ter plekke gedaan zijn en waar het bestuur de kans heeft laten liggen om een modellering te doen van de Maenhoevebeek. Men heeft ook geen opmetingen gedaan van het grondwaterniveau waardoor men de gevolgen van de verkaveling t.o.v. de bestaande toestand moeilijk zal kunnen evalueren. Hierdoor kan men natuurlijk alle kanten uit bij de evaluatie van de verschillende bouwfazen.


Door dit alles heeft men eigenlijk geen harde argumenten en gegevens die de vrees bij de omwonenden kan wegnemen en dit is te betreuren.


Vandaar de talrijke bezwaren over de mobiliteit in de omgeving en de gevolgen voor waterproblematiek van de bestaande bebouwing.


Maar heeft het bestuur wel geluisterd naar al deze bezwaren ?


Blijkbaar niet, want men denkt het mobiliteitsvraagstuk te kunnen oplossen door de kinderen meer met de fiets te doen rijden en de rest achteraf te regelen in een aanpassing van het mobiliteitsplan.


De waterproblematiek wordt ook doorgeschoven naar later door peilmetingen mee te nemen in de latere bouwplannen. Wat die peilmetingen achteraf nog aan het globale plan kunnen veranderen kan je niet opmaken uit de documenten.


Ondanks de vele waarschuwingen, niet alleen van onze kant maar zeer zeker van de omwonenden, heeft  men de kansen laten liggen om wat scheef ging recht te trekken.


Vandaar dat de Vlaams Belang fractie met dit plan en de wijze waarop de waterhuishouding en de mobiliteit onderzocht werd niet akkoord gaat.


Johan Cools 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...