Maenhoevevelden : Waar blijft de watertoets?

Vorige week vond weer een leerrijke en geanimeerde kernraad plaats in de refter van de Dijksteinschool voor de wijk Pasbrug-Nieuwendijk. Het nieuwe bestuur gaf er toelichting bij enkele belangrijke zaken die de wijk aanbelangen.

Zo kwamen we te weten dat de studie over het gemeentelijk patrimonium (de bibliotheken, de zwembaden, de sporthallen, enz) zo’n 52.000 eur kost. Het bestuur zou deze week eindelijk uitleg geven over welke gebouwen er desnoods moeten verdwijnen en waar er gesnoeid zal worden. Dinsdag 12 november wordt een belangrijke dag. Het gemeentepersoneel zou eerst een toelichting krijgen, gevolgd door een persconferentie en ’s avonds volgt dan tot slot een uiteenzetting voor de gemeenteraadsleden op een openbare raadscommissie in de gemeenteraadszaal.

Nog interessant om weten is dat de bouw van de nieuwe zaal van Dijkstein volgend jaar het grootste project wordt waaraan maar liefst een totale kostprijs van 3 miljoen euro vast hangt.
Maar het moeilijkste dossier in deze wijk blijft sowieso de realisatie van een nieuwe woonwijk van maximum zo’n 425 woningen in Maenhoevevelden. Zoals u weet blijft Vlaams Belang tegen deze inplanting van een veel te grote wijk gekant. Momenteel is het verkeer nu al rond deze buurt verzadigd. Denken dat dit na de openstelling van de R6 zal verdwijnen is een utopie. De komst van zo’n woonwijk zou zo’n 600 extra voertuigen met zich meebrengen. En dan spreken we nog niet over de zoveelste uitbreiding van de school Dijkstein die er zit aan te komen om al deze nieuwkomers op te vangen. Het landelijke karakter dreigt daar dus te verdwijnen en de verstedelijking naar Mechelen toe blijft dus toenemen.
Bewoners die wensten de watertoets in te kijken bij Igemo, dat instaat voor de verwerving en de verkoop van de gronden daar, kregen nul op het rekwest. Zij uitten dan ook op deze kernraad hun ongenoegen over deze werkwijze waarbij men eerst wil starten met de bouw zonder eerst de uitslag van de watertoets (zien of dit gebied watergevoelig is of niet zeker met de afwatering van de R6) kent. De bewoners moeten wachten tot de periode van openbaar onderzoek begint, aldus schepen Joris De Pauw.
Tot slot werd de avond afgesloten met een zak vol bladafval voor de burgemeester die te weinig bladkorven voorzag in de wijk. Er waren ook de klassieke klachten over hardrijders, slechte busverbindingen, de trieste staat van de wegen en de nauwelijks zichtbare wijkagent. Heel wat werkpunten dus.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...