Midzelen opgenomen in strooiplan bij sneeuwval

Dat het afgelopen winter(s) goed gesneeuwd heeft wist u allicht. Soms klagen bewoners, terecht, dat er onvoldoende gestrooid wordt of dat er totaal niet gestrooid wordt. Zo stelden de bewoners van de Midzelen dat er in hun straat totaal niet gestrooid werd. Wetende dat er toch heel wat bezoekers naar de Midzeelhoeve komen vroeg het Vlaams Belang in de gemeenteraad (20 december) om Midzelen op te nemen in het gemeentelijk strooiplan. Dit plan duidt aan welke wegen eerst gestrooid worden en welke wegen nadien aan de beurt komen. Door de nieuwe grote strooiwagen kan men de twee strooirondes van 40km in een keer afwerken. De fietspaden worden vrijgemaakt in functie van de schoolroutes.
Na onze tussenkomst zal de Midzelen in het vervolg ook vrijgemaakt worden.   

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...