Mobiliteit is en blijft een groot probleem

Ook op de tweede kernraad in O.L.Vr.Waver schoven de inwoners mobiliteit als grootste probleem naar voren. De hoge snelheden in o.a. de Leliestraat, op den Dijk en aan’t Dorp werden aangekaart evenals de problemen voor de fietsers rond het Dorp en de oversteek aan de flitspaal op de Berlaarbaan.

Bij de bewoners begint een zeker ongenoegen op te komen bij de vele verkeersremmende maatregelen die momenteel genomen worden om de 10% chauffeurs die zich niet aan de voorgeschreven snelheden houden, af te remmen. En waardoor de 90% andere keurige chauffeurs de dupe zijn. Al die maatregelen weerhouden die 10% er immers niet van om ONGESTRAFT volle pétrol te blijven geven in onze gemeente.

De bevolking vraagt dat de politie actie zou ondernemen. En actie is niet twee keer per week ergens een uurtje gaan flitsen zoals het momenteel gaat. Dat haalt blijkbaar weinig uit want het probleem wordt alsmaar groter.
Vlaams Belang vraagt dat blauw terug meer zichtbaarder wordt in onze gemeente en dat stond ook in ons verkiezingsprogramma. Zeker nu er overal zware verkeersproblemen zijn door de afsluiting van de Mechelsesteenweg (werken R6) en de Mechelsebaan naar Duffel (werken spoorwegbrug) die nog langer dicht blijft tot na nieuwjaar. Ondertussen groeit daardoor het aantal sluipwegen want ongeduldige chauffeurs zijn al die vertragingen beu en kiezen nu de rustigere, smalle zijstraten om tijd te winnen.
Alsmaar meer wegen worden vanaf valavond echte racebanen zoals de Duffelsesteenweg, Leleistraat, Mechelbaan, Heysbroekweg waar men goed het gaspedaal kan induwen wetende dat er toch geen controles zijn. Een groot deel van de snelheidsduivels zijn bekend in onze gemeente. Wat houdt de politie tegen?
Een actief aanwezigheids- en vervolgingsbeleid zou al een goede stap zijn. Wie door het rood licht rijdt, wie zich roekeloos gedraagt of met overdreven snelheid wordt betrapt, moet men onmiddellijk tegenhouden en verbaliseren. Dat geldt eveneens voor het zware vervoer dat de verbodsborden aan hun laars lapt.
Vandaag nog was er aan de nieuwe rode lichten in de Stationsstraat een gek die het aandurfde om een wagen die voor het rood licht afremde gewoon voorbij te steken en door het rood te rijden! En ’s nachts wordt dat licht regelmatig genegeerd. En wat te denken van alle chauffeurs die (ondanks de aanwezigheid van het wijkkantoor van de politie!) in de Lemanstraat de 30km-regel straal negeren, zoals een bewoner op de kernraad aanhaalde. Snelheidsduivels zijn hier de baas. Men mag dus zoveel maatregelen nemen als men wil, als men ze niet respecteert is de sterke arm der wet nodig! Ook dat is hier al meermaals aangehaald. Aan de burgemeester om aan zijn politiekorps deze mobiliteitsproblemen dringend aan te kaarten!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...