Mobiliteitsplan gaat tegen alle logica in

Als leidraad voor de afwikkeling van het verkeer in onze gemeente stelde het bestuur een Mobiliteitsplan op. Dit plan werd ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad van September. Het Vlaams Belang legde de mankementen van dit plan bloot, en verwees naar de talrijke fouten die dit document bevat. Redenen genoeg om het niet goed te keuren.

Een mobiliteitsplan bepaalt hoe lokale wegen, verbindingswegen, provinciale wegen, fietsroutes en openbaar vervoer georganiseerd worden in een gemeente.

Dit dossier, dat al enkele jaren aansleept, is net als het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, uiterst belangrijk, en het heeft een rechtstreekse impact op de leefkwaliteit van eenieder. Vandaar dat onze fractievoorzitter Johan Cools er zwaar aan tilde dat de bevolking, maar ook de gemeenteraad weinig inspraak heeft gehad bij de keuze die gemaakt werden.

Slechts twee inspraakvergaderingen met de bevolking werden gehouden in 2001, daarna niets meer.
De beloftes gedaan in 2001 (namelijk dat men zou informeren bij elke wijziging en dat men zou wachten op de resultaten van een Provinciale studie die de gevolgen van de doortrekking van de R6 bepaalt ) werden niet nagekomen.
Schepen van Mobiliteit De Vries vermeldde dat die inspraak voordien was gebeurd! Conclusie, na 2001 werden de wijzigingen zonder inspraak doorgeduwd en volgde er geen info naar de bevolking

Dit Mobiliteitsplan gebruikt voor de berekeningen een studie uit1999, waarin de Stad Lier (Koningshooikt) en Berlaar Heikant ) niet mee betrokken werden. Nochtans zal ook de houding van deze twee gemeenten bepalend zijn voor de afwikkeling van de verkeersstromen richting Heist op-den Berg.

Het mobiliteitsplan vermeldt verder (blz3) dat er unanimiteit is over de gemaakte keuzes, iets wat totaal onwaar is (denk maar aan de zwarte vlaggen die her en der in onze gemeente voorkomen).

Onze belangrijkste kritiek gaat naar de keuze om de verkeersfunctie van de Mechelse Steenweg in het centrum af te knijpen, en het zware verkeer om te leiden naar R6/Heisbroekweg/Berlaarbaan. Volgens ons (en nog vele anderen) is de Mechelsesteenweg één van de verbindingswegen tussen Mechelen/
Sint-Katelijne Waver en de achterliggende gemeenten. Zowel de veilingzone, de KMO-zone Dreefvelden en de talrijke bedrijven maken dat deze weg altijd door zwaar verkeer zal benut worden.

De fout die de gemeente Putte maakte door haar centrum op de Putsesteenweg te leggen, wordt herhaald door onze eigen gemeente met de vestiging van het Nieuwe gemeentehuis aan de Lemanstraat/Mechelsesteenweg.
Het evenwichtig spreiden van het verkeer is dan ook de beste resterende keuze.

Het aanleggen van een halve ring rond het centrum via de Hagelsteinweg – KMO zone – met een verbinding naar Leliestraat zou hieraan meehelpen. Daarbij dient rekening gehouden te worden dat de belangrijkste fietsroute van onze gemeente de Berlaarbaan is en blijft (met driemaal meer fietsbewegingen dan de Leliestraat of Mechelsesteenweg) !

Daarenboven wees onze fractieleider nog op een aantal fouten (kaarten die ontbreken, verkeerde nummering, tekst die verwijst naar verkeerslichten, terwijl op de kaart een rotonde staat vermeld! , …) waarna een geanimeerd debat ontstond.

Samenvattend kunnen we besluiten dat dit plan te weinig inspraak kende van de inwoners, en dat er onlogische en onverstandige keuzes worden gemaakt, zeker wat betreft de afwikkeling van het zware verkeer. Dat een document, dat werd opgesteld door twee studiebureau’s die met belastingsgeld betaald worden, zoveel fouten bevat is naar onze mening totaal ontoelaatbaar.

Toch stelde Schepen De Vries dat hij begrip kon opbrengen voor de fouten. Hij gaf zelfs toe dat hij er zelf ook nog vond!. Burgemeester Vercammen verklaarde dat je dit document niet te veel in detail mag benaderen, het is slechts een leidraad.
Vraag is dan natuurlijk waarom er dan zo veel tijd en geld aan gespendeerd werd.

Johan Cools
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...