Nakende verkiezingen brengen nervositeit !

De verkiezingen komen eraan en dan worden bepaalde partijen zenuwachtig. Neem nu bijvoorbeeld de CD&V. De huurders van de Duffelse Volkswoningen in de wijk Hoge Velden zijn nog altijd niet goed bekomen van de slechte brief van  december. Hierin staat dat ze moeten verhuizen wegens renovatiewerken en dat de kans klein is dat ze naar hun eigen woning mogen terugkeren. Bijna een half jaar sleept dit dossier aan en hebben deze bewoners geen duidelijkheid en zekerheid dat ze naar hun woning kunnen terugkeren. Onze gemeente en dus onze inwoners worden door twee CD&V mensen (Anita Van der Auwera en Guido Op de Beeck) in de raad van bestuur van de Duffelse Volkswoningen vertegenwoordigd. Buiten een hele hoop miscommunicatie is er momenteel weinig dat beweegt. Vlaams Belang vroeg op de gemeenteraad van 7 mei dan ook of het niet beter was om deze twee CD&V'ers te vervangen, wat op luid applaus van de aanwezige bewoners werd onthaald. De problematiek van deze wijk is zelfs nog niet eens aan bod gekomen in de CD&V-blaadjes van dit jaar!
Wat wel op de korrel werd genomen in het laatste CD&V-blad is een ludieke uitspraak van onze fractieleider Johan Cools. Die klaagde erover dat in de toekomst het politiekantoor naar Hagelstein verhuist en dat de mensen moeilijkheden gaan hebben, gezien er geen busverbinding is vanuit het centrum, om naar de toekomstige locatie aan Hagelstein te trekken die bij wijze van spreken in een boeregat ligt. (Boeregat betekent volgens het woordenboek overigens klein, afgelegen dorp). We begrijpen niet was er mis is met deze metafoor.
CD&V schrijft letterlijk dat Cools over een boerengat zou gesproken hebben. Dat is niet correct want boerengat verwijst naar een havengat of een buurtschap in de gemeente Terneuzen.  
In hetzelfde CD&V blad leest u nog een kemel die van weinig respect getuigt. Op de ene bladzijde brengt men hulde aan Sp.a-gemeenteraadslid Louis Bossaerts die op 31 maart overleed en op de bladzijde ernaast bij de "wist u dat" rubriek … meldt men dat op de gemeenteraad van 2 april slechts 7 van de 11 oppositieleden aanwezig waren. Cynisch!  Ter vervollediging, de twee Vlaams Belang-verkozenen waren wel op de afspraak maar dat doet bij dezer weinig ter zake. Soms zijn er immers belangrijkere dingen dan de gemeenteraad !
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...