Nieuwe verkaveling IJzerenveld zorgt voor onrust

Het gemeentebestuur heeft op maandag 16 april weer de wind van voren gekregen op de bewonersvergadering ivm. de bouwplannen in het binnengebied IJzerenveld/Jozef v Esschestraat/Oude straat/Stenemolenstraat.
Het gaat over 5000m2 grond die de gemeente gedeeltelijk via zijn voorkooprecht heeft aangekocht voor een bedrag van 950.000 €. De gemeente wenst in deze drukke buurt 20 sociale woningen te bouwen (1995 m2) en een 20 tal koopwoningen (2972m2). Bedoeling is dat de toekomstige eigenaars de gronden rechtstreeks van de gemeente kopen zodat er op notariskosten wordt bespaard. Via de vzw. VLABO zal er een wedstrijd uitgeschreven worden waaruit het beste ontwerp zal gekozen worden.
 
Toen schepen Bert De Keyser deze plannen toelichtte uitten de toehoorders hun ongenoegen over de komst van deze sociale woningen in hun buurt. Velen vrezen voor gettovorming en overlast omdat deze woningen in een ingesloten gebied worden gebouwd. Bijkomend probleem is de parkeerdruk rond IJzerenveld. Toen een bewoner vroeger een aanvraag deed om in dat gebied garageboxen te mogen plaatsen wegens een toenemend parkeergebrek, werd dit steeds geweigerd door de gemeente. En nu plots heeft zij zelf die gronden gekocht om voor de nodige parkeervoorzieningen te zorgen in deze nieuwe woonwijk.
Vandaar dat het Vlaams Belang voorstelt om naast de nodige parkeergelegenheid voor de nieuwe woningen, bijkomende garageboxen / parkeerplaatsen te voorzien die kunnen gekocht of gehuurd worden door de omwonenden. Het Vlaams Belang vraagt dat men de watertoets op basis van metingen ter plaatse uitvoert. Enkele omwonenden stelden dat zij nu reeds water in hun kelders hadden.
 De komst van deze nieuwe woningen mag de omwonenden niet in het water zetten

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...