Nieuws uit de eerste kernraad

Vorige donderdag vond de eerste kernraad met de bewoners van Katelijne Centrum plaats in zaal Offendonk. We onthouden volgende belangrijke mededelingen :

De Stationsstraat ondergaat enkele wijzigingen. Zo blijven de parkeerplaatsen voor de slagerij behouden en komt de middengeleider iets meer naar de Zonstraat toe. Bij de geleider zal een soort poorteffect gecreëerd worden. Het donker gat in de omgeving van de bocht aan De Nayer zou verholpen worden door telkens een boom die voor een verlichtingspaal staat, te verwijderen.
De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum in de Wilsonstraat dat door de vorige meerderheid tegen 2015 moest gerealiseerd worden, krijgt nu wat meer tijd en zal pas tegen … 2017-2018 klaar zijn!
In de zijstraten van de Stationsstraat zal een conforme snelheidszone komen van 50 km/uur. Dat betekent dat in zijstraten zoals Zonstraat, Brede Heide, Deegmortel, Bemortel enz. geen 70km maar 50km-borden zullen komen.
Vlaams Belang wijst er op dat zowel het creëren van poorteffecten (punt 1) als het aanpassen van de snelheidszones rond de Stationsstraat (punt 3) in haar verkiezingsprogramma stonden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...