Nog vier lopende procedures tegen Maenhoevevelden

Afgelopen vrijdag startte Igemo met de verkoop van de eerste gronden in fase 1A van de toekomstige verkaveling Maenhoevevelden.

Vlaams Belang had graag deze beslissing uitgesteld gezien. Vooreerst zijn er nog vier lopende procedures die hun beloop moeten krijgen. Nadat Igemo de procedure tegen hun onteigeningsmachtiging al tweemaal heeft verloren (eerst bij de vrederechter en daarna in hoger beroep bij de rechtbank van eerste aanleg nadat de raad van state het eerder opgemaakte RUP had vernietigd) zijn de volgende procedures nog niet afgerond :

 

– procedure tegen de verkavelingsvergunning fase 1 én over de wettigheid van het tot stand komen van het stedelijk gebied Mechelen bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen door het Actiecomité Laat het groen. 
– procedure over de wettigheid van de statuten van de vennootschap Igemo door de Vereniging van grondeigenaars
– procedure over de wettigheid van het samenwerkingsakkoord tussen gemeentebestuur en Igemo door alle grondeigenaars van het gebied.                  – procedure tegen Geert Bourgeois ingediend door de voortrekker van de Vereniging van grondeigenaars Julbert Maes.                               

Tweede reden is dat het aantal bouwaanvragen in SKW, zonder deze nieuwe verkaveling, sinds de nieuwe legislatuur al enorm is gestegen. Tijdens de vorige legislatuur werden er jaarlijks gemiddeld 85 huizen en 35 flats gebouwd. Onder dit nieuwe bestuur is dit gestegen naar een jaarlijks gemiddelde van 166 huizen en 120 flats! Stilaan maar zeker komt het landelijke karakter van onze gemeente in gevaar nu er alsmaar meer in de breedte en recent ook in de hoogte (invoering vierde bouwlaag in de tweede helft van 2014) wordt gebouwd. Dit is in tegenspraak met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat in haar tweede herziening in 2010 stelde dat “wat nog rest aan groen en open ruimte moest bewaard blijven”.

Tot slot benadrukt Vlaams Belang dat er in deze wijk totaal geen draagvlak is om een nieuwe verkaveling te realiseren. Twee actiecomités zijn momenteel actief en tachtig omwonenden dienden een petitie in tegen deze verkaveling wat meer is dan het aantal bezwaren die tot nu toe binnen kwamen tegen het winkelcomplex Uplace.

Van de zogenaamd grote interesse van méér dan 100 kopers voor dit project was vrijdag alvast niet veel te merken want maar maximaal 35 kandidaatkopers kwamen op deze infoavond opdagen.

                                                                                                                                                                                                     

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...