NVA importeert conflict GAZA naar onze gemeente

Tijdens de gemeenteraad van maandag 2 februari vroeg de NVA om een buitengewone vergadering van de Gemeentelijke Holding laten bijeenroepen. Onderwerp zou zijn “het desinvesteren door Dexia in de bezette Palestijnse gebieden” . De Dexia bank, waarin onze gemeente aandeelhouder is via de Gemeentelijke holding”, heeft een Israelisch filiaal en volgens de NVA steunt deze de nederzettingspolitiek van Israel in de bezette gebieden. Het Vlaams Belang vindt dat we moeten stoppen met dit internationale conflict te importeren naar België, laat staan onze gemeente. Hoe kunnen wij immers de situatie ter plaatse juist inschatten. Komen de Dexia investeringen enkel de Joodse bevolking ten goede over plukken de Palestijnen hier ook vruchten van ? Zijn de Joodse bombardementen al dan niet het antwoord op de herhaaldelijke beschietingen van de Palestijnen ? Graven de Palestijnen tunnels omdat ze door de Joden uitgehongerd worden of om wapens binnen te smokkelen ? Het zijn enkele vragen waar wij als gemeenteraadsleden eigenlijk niet kunnen over oordelen omdat we geen objectieve gegevens hebben. Vandaar lijkt het ons niet verstandig om als gemeenteraad hierover een uitspraak te doen. Het is aan de Internationale gemeenschap (Belgische regering, Europa, VN, …) om dat wel te doen en eventueel de nodige maatregelen te treffen ten aanzien van Israel of Palestijnen. 
Vandaar dat onze fractieleider Johan Cools stelde dat onze gemeente hier Dexia niet de les moet spellen. Moest ze dat wel doen dan loopt de gemeenteraad eens te meer mee met het zoveelste initiatief van de 11.11.11 organisatie Noord Zuid.
Het zijn deze organisaties die mede de manifestaties steunden in Antwerpen waarbij heel wat vernielingen werden aangebracht aan winkels, voertuigen, … .
Het strekt tot nadenken dat ook NVA deze organisaties genegen zijn !
Burgemeester Vercammen verhinderde tijdens de gemeenteraad dat we ons standpunt meedeelden !    

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...