OCMW verhoogt prijs warme maaltijden

Nadat de nieuwe meerderheid in de OCMW-raad dreigde met klachten (schending van de deontologische codes en huishoudelijk reglement) aangaande de foutieve berichtgeving van de oppositiepartij CD&V in de krant over de bedeling van warme maaltijden bood deze laatste haar excuses aan en werd de vredespijp gerookt. Al had de oppositie wel een punt dat de OCMW-raad over weinig zaken inzage en inspraak had. Ondertussen graaide de meerderheid nog wat afgevaardigden en bestuurders mee in diverse organen en bleef ook hier de oppositie in de kou staan. Net zoals bij de verdeling van de postjes bij de Duffelse Volkswoningen. Op dat vlak werkt de kracht (van verandering??) zeer goed.

Nog belangrijker nieuws (en niet vermeld in de kranten) is dat de prijs van de warme maaltijden naar omhoog gaat. Er dient nu één euro meer betaald te worden (van 7 naar 8 euro en van 7,5 naar 8,5 euro) en voor schoolmaaltijden is dit zelfs 1,25 euro meer. Daarmee zijn de prijzen gelijkgeschakeld met de prijzen die de privé hanteert. Deze maatregel is het gevolg van het verlies die de keuken (dienst warme maaltijden van het OCMW) al jaren maakt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...