Onze gemeente geeft het slechte voorbeeld.

Op de gemeenteraad van 17 december stond het volgende punt op de agenda : “Buitengewone toelage aan BBS Sint-Katelijne-Waver voor overname chalet.” Met de volgende inhoud : “Basketbalclub Sint-Katelijne-Waver gebruikt nog slechts sporadisch het chalet in de Clemenceaustraat. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een buitengewone toelage van € 17.000 toe te kennen aan de basketbalclub als vergoeding voor de overname van het chalet. Het chalet kan dan gebruikt worden voor de gemeentelijke basisschool Octopus en de Chiro Elzenstraat.”De Vlaams Belang fractie stemde als enige tegen. Omwille van volgende reden:

– De gemeentelijke administratie gaf aan het college op datum van 15 oktober 2007 het volgende advies :”In het BPA is deze zone voorzien voor jeugd- en sportaccommodaties. Strikt genomen kunnen in het gebouw geen schoolactiviteiten worden ondergebracht (ook dus niet tijdelijk, maar het risico dat er iemand klacht zou neerleggen voor zo’n tijdelijk gebruik lijkt ons vrij klein). De lokalen gebruiken voor sport- of jeugdverenigingen kan wel.”

Hier wringt nu net het schoentje voor ons. De gemeente koopt deze chalet aan, waar wij in principe niets op tegen hebben, maar met als doel daar tijdelijke klassen onder te brengen van de Octopus school. Het doel waarvoor men deze klassen aankoopt staat in volledige tegenstelling met het Bijzonder Plan van Aanleg en de opmerking van de administratie.

Wij twijfelen niet aan de goede bedoelingen van de gemeente om door de aankoop van dit gebouw een goede € 23.000 te besparen omdat er anders een bijkomende schoolcontainer zou moeten worden aangekocht ten bedragen van € 40.000.

Wij stellen ons serieuze vragen wanneer er tijdens de schooluren in deze chalet iets zou gebeuren en wie er dan aansprakelijk zal gesteld worden ook met de gepaste verzekering.

Onze stem zou positief zijn geweest wanneer het college zich had geëngageerd om zich eerst in regel te stellen door een bestemmingswijziging aan te vragen en zich zo in regel te stellen.

Het laatste argument dat het college ter sprake bracht was dat de tijden veranderen … Ik was met verstomming geslagen dit uit de mond van het college te horen. Blijkbaar heeft de gemeente in dit dossier absoluut geen voorbeeldfunctie te geven.

Tom Genbrugge
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...