Onze kandidaten+programma voor 14 oktober

Nog 3 weken scheiden ons van de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Hoog tijd dus om U de Vlaams Belang lijst voor te stellen maar ook om U in te lichten over de thema’s die wij naar voor schuiven.
 
Onze partij pakt uit met 12 kandidaten.
Het hadden er meer kunnen zijn omdat we nog enkele jonge kandidaten achter de hand hadden maar we hebben geopteerd om deze mensen niet direct voor de leeuwen te gooien maar te investeren in de toekomst.
 
Wij zijn dus ook al met de opvolging voor binnen zes jaar bezig.
 
Onze lijst pakt uit met ervaring bovenaan en onderaan de lijst.
Onze 2 gemeenteraadsleden trekken en duwen immers de lijst.
Joahn Cools is lijsttrekker en Romain Van Dessel is lijstduwer. 
 
Daarnaast pakt onze partij ook uit met vermoedelijk de jongste en de oudste kandidaat tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen.
Op de tweede plaats hebben wij immers een jong veulen, de 19-jarige studente
Steffi Buelens en als lijstduwer staat de oudste kandidaat Romain Van dessel met zijn 75 lentes.
5 kandidaten kwamen vorige keer ook op en er zijn 7 nieuwelingen.

Het programma
Vlaams Belang komt met een realistisch programma, zonder grootse projecten, want dit laat de gemeentekas de komende jaren ook niet toe.
We zien dat een andere partij gouden bergen beloofd met uitvoering van alle grote projecten en dat daarbij tegelijkertijd de schuldenlast zou worden verlaagd, zonder aan de balstingen te raken, ….
Aan zo’n sprookjes doen wij niet mee.
 
De bestaande grote projecten zijn
–          de bouw van een nieuw woonzorgcentrum (rusthuis)
–          de bouw van het nieuwe politiekantoor
–          rioleringswerken met oa. de volledige Stationsstraat in 2014, de Bosstraat, …
 
De financiën zullen dus al genoeg onder druk staan met daarbovenop nog eens de toenemende pensioenlast voor de personeelsleden.
 
Vandaar dat onze partij het houdt bij een 50-puntenprogramma.  Allemaal voorstellen en ideeën die het dagelijkse leven in Sint-Katelijne-Waver beter zullen maken.
 
Deze punten zijn ook grotendeels gebaseerd op de resultaten van de enquête die wij in het voorjaar hielden.
 
Daarbij hebben wij rond vier thema’s gewerkt:
Landelijk – veiligheid – betaalbaar – oog voor jong en oud.
 
LANDELIJK: daar vinden wij o.m. ons verzet tegen de verkaveling van Maenhoevevelden om de verdere verstedelijking langs Mechelse kant stop te zetten en meer in te zetten op groene buffers en open ruimten.
 
VEILIG: wij vinden dat de politie effectief meer aanwezig moet zijn in de gemeente en dat het wijkkantoor van de politie absoluut in het centrum moet blijven. Het personeel van dit wijkkantoor is overigens hier ook voorstander van omdat het vooral een administratieve functie heeft waarbij veel naar het gemeentehuis moet gegaan worden.
U weet ook dat wij voorstander zijn van camera’s op criminaliteitsgevoelige plaatsen en dat wij een gegevensuitwisseling met de Mechelse politie willen.
 
BETAALBAAR: wij willen onder meer dat de pestbelastingen (=belastingen waar de gemeente geen directe meerwaarde in ruil geeft) afgeschaft worden, het invoeren van een personeelsstop bij de gemeentediensten en er is volgens ons nood aan een positief middenstandsbeleid dat o.m. rekening houdt met de verzuchtingen van de pas opgerichte Unizo-afdeling van Sint-Katelijne-Waver die het gemeentebestuur onlangs nog een onvoldoende gaf.
 
OOG VOOR JONG EN OUD:  wij hebben daar onze ideeën ingestoken over hoe het nieuwe woonzorgcentrum er moet uitzien met zelfs in de omgeving een speeltuin voor ouderen.  Bestaande cultuur en parochiezalen moeten verbeterd en indien nodig uitgebreid worden en er mogen ook looppisten en fito-meters aangelegd worden in onze gemeente. Het aanleggen van een oefenterrein voor beginnende autobestuurders hoort hier ook bij.
 
Uiteraard zijn er eveneens voorstellen die overlappen met wat andere partijen zeggen zoals betere fiets- en voetpaden, een veiliger verkeersbeleid enz.
 
Toch zijn er belangrijke verschillen met de andere partijen. 
Zo zijn er 5 grote thema’s waarin wij duidelijk een ander standpunt innemen dan de anderen.

U kan er alles over lezen in onze programmafoilder die u eerstdaags aan huis wordt bezorgd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...