Ook de zwakke weggebruiker heeft zijn plichten.

Sinds de gemeenteraad van 1 oktober 2007 vraagt onze fractie dringende controles op het fietsen zonder licht. Niet om fietsers de duivel aan te doen maar om hen te beschermen tegen zichzelf. Wie regelmatig ’s ochtends of ’s avonds de baan op moet, zal het ook al opgevallen zijn dat het percentage fietsers zonder licht bijna even hoog ligt als de groep die zich volledig in regel stellen.

Als maatregel vroegen en vragen wij nog steeds om met middelen uit het boetefonds elektronische fietslichten aan te kopen en bij de controles de fietsers die zonder licht rijden voor de keuze te stellen om ofwel een boete te betalen of lichten ter plaatse aan te kopen.

Aan verkeersveiligheid moet ook de zwakke weggebruiker meehelpen want blijkbaar krijgt de automobilist steeds de vinger toegewezen. Het mag ook eens gezegd worden dat de zwakke weggebruiker ook zijn plichten heeft t.o.v. de andere weggebruikers.

De burgemeester is tot op vandaag aan het polsen bij andere politiezones of zij ook zulk systeem hanteren. Kostbare tijd gaat zo verloren.

Blijkbaar heeft het college toch niet te veel moeten informeren bij andere politiezones of zij ook snelheidscontroles uitvoeren omdat het wegendek in slechte staat is. Deze beslissing werd blijkbaar veel sneller genomen zonder dat er iemand het handje moest vasthouden.

Tom Genbrugge
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...