Oversteek Mechelsesteenweg-Berkelei wordt veiliger ?

De kruising Berkelei-Mechelsesteenweg is vandaag een onveilige plaats om met de fiets de Mechelsesteenweg over te steken. In plaats van een vereenvoudiging leiden de plannen van het bestuur naar een dubbele oversteekplaats.
Het Vlaams Belang, bij monde van Johan Cools, stelde dat elke ontdubbeling van oversteekplaatsen bijkomende veiligheidsrisico’s inhoudt. Het plan dat op de gemeenteraad kwam, werd niet eens besproken door de raasleden maar werd onmiddellijk ter stemming gelegd. De werken omvatten de heraanleg van het fietspad met een ontdubbeling aan het kruispunt. Fietsers die vanuit richting Mechelen komen om de Berkelei in te draaien nemen het fietspad rechts en steken dan een eindje verder de Berkelei over. Deze situatie lijkt ons gevaarlijk aangezien je in de tegengestelde richting van het autoverkeer zal moeten fietsen dat uit de Berkelei komt. Bijkomend zou men in een latere fase een oversteekplaats voorzien op de Mechelsesteenweg. Dit zou goed zijn op voorwaarde dat het een echte oversteekplaats wordt, uitgevoerd in klinkers en lichtjes verhoogd om de snelheid van het autoverkeer daar te verminderen. De plannen die op de raad getoond werden bevatten echter enkel een zebrapad. De Vlaams belang fractie stemde niet in met dit gebrekkige en onveilige plan.  

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...