OXFAM heeft geen patent op eerlijke handel !

Het gemeentebestuur besliste in mei om toe te treden tot de Fair-Trade (eerlijke handel) gemeentes. Het Vlaams Belang is tegen deze beslissing om vier redenen:
1.  Wij vinden dat de gemeente in de eerste plaats de lokale handelaars moet
     ondersteunen
2.  Fair-Trade is een commerciële organisatie met aandelen en aandeelhouders
     (Oxfam Wereldwinkels) en mag bijgevolg geen voorkeursbehandeling vanwege
     de gemeentelijke overheid verkrijgen.


3. Het Fair-trade principe haalt oorzaak en gevolg van de te lage prijzen door elkaar
    waardoor de eigenlijke marktprijs en de kwaliteit dalen  


4. Er zijn alternatieven zodat elke overheid een offerteaanvraag kan
     uitschrijven waarop de de best wint (prijs, kwaliteit, …)

Onze lokale handelaars eerst:


De Fair-trade dwang, die ook op provinciaal vlak heerst, leidde er ondermeer toe dat bedrijven zoals Douwe Egberts, niet eens mogen meespelen in het grote koffie contract van de provinciale instellingen. Wereldwinkelproducten worden systematisch voorgetrokken op die van onze gewone handelaars. Dit kan op termijn zijn invloed hebben op de werkgelegenheid van heel wat mensen uit onze streek.
Het label “eerlijke handel” stuit ons ook tegen de borst: het geeft een hautaine indruk van “wij zijn eerlijk en de andere zijn oneerlijk“. Grote vraag is wie die etiketten plakt en wat eronder wordt verstaan. Voor de gewone consument is dat niet te achterhalen. Als daar pakweg producten uit Cuba dan hebben wij daar vragen bij.


Fair-Trade is een commerciële organisatie


Oxfam Wereldwinkels mag dan al een vzw zijn, Oxfam Fairtrade is dat duidelijk niet. Nu blijkt in de praktijk dat Oxfam Wereldwinkels zijn producten enkel en alleen afneemt bij Oxfam Fairtrade, wat van de Wereldwinkels feitelijke doorgeefluiken, met gratis personeel, voor de producten van Oxfam Fairtrade maakt. Doorgeefluiken die binnen afzienbare tijd voor Oxfam van ondergeschikt belang zullen worden aan de supermarkten en andere verdelers via dewelke ze ook hun producten kunnen afzetten.
Bovendien heeft Oxfam Wereldwinkels vzw een meerderheidsaandeel in het commerciële bedrijf Oxfam Fairtrade cvba en is in de statuten van die cvba voorzien dat er dividenden kunnen uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Vandaar dat wij ons ook blijven verzetten tegen het bevoordelen van Oxfam.


Fairtrade haalt oorzaak en gevolg van de te lage prijzen door elkaar waardoor de eigenlijke marktprijs en de kwaliteit dalen


Uit een marktonderzoek bij 800 Belgische koffiedrinkers tussen 15 en 65 jaar dat in augustus 2010 werd uitgevoerd, bleek dat één op drie Belgen al eens “fair trade”-koffie had gedronken, maar dat slechts één op de tien van die mensen die koffie omschreef als ronduit lekker en vier op de tien als neutraal of minder lekker. Van de mensen die geen “eerlijke” koffie meer wilden kopen (47% van degenen die al eens “fair trade”-koffie kochten) gaf het merendeel de gebrekkige distributie, de hogere prijs en de schommelende of minder lekkere smaak op als reden.
Het is ook omwille van deze reden dat onze gemeente onlangs van koffiemerk veranderde tot grote ontsteltenis van de SP&A fractie in de gemeenteraad.


Bij Fair Trade wordt aan de koffieboer een minimum prijs gegarandeerd die hoger ligt dan de marktprijs. De koffieboer staat vrij wat hij met dit extra geld mag doen.
De langetermijnvisie van de boer zal er namelijk in bestaan dat hij nog meer kilo’s koffie of bananen wil verkopen om nog meer opbrengst te krijgen, waardoor de marktprijzen verder zullen dalen. De meerprijs van dit soort “fair trade” leidt dus tot niets anders dan een neerwaartse spiraal.


Er zijn alternatieven !

Verschillende van de Oxfam Fairtrade concurrenten houden er een andere visie op na. Een visie waarin kwaliteit wel van belang is en die niet gebaseerd is op volkomen foute economische theorieën. Een visie die zich er niet voor schaamt toe te geven dat ze gebaseerd is op winst maken.


Er is de Efico Foundation, wellicht de sterkste speler op onze markt. Maar er zijn natuurlijk nog andere concurrenten van Oxfam actief. Zoals Douwe Egberts die een zeker percentage van zijn koffie aankoopt onder de gedragscode van de stichting Utz Kapeh.
Op Europees niveau speelt vooral de Common Codes of the Coffee Community, ook 4C genoemd. Dit is vergelijkbaar met de Rainforest Alliance certifiëring (waarmee de Efico Foundation nauw samenwerkt)
Na de oprichting van de Efico Foundation in 2005 kwam er al een felle reactie vanuit Oxfam, Max Havelaar en Vredeseilanden.
De Efico Foundation zelf beslist – via de Koning Boudewijnstichting – over het gebruik van de meeropbrengst, wat ook al niet strookt met de “fair trade”-principes van Max Havelaar.
De klassieke “fair trade”-organisaties staan met andere woorden recht tegenover de nieuwe “fair trade”-organisaties. In Nederland staat Max Havelaar tegenover Utz Kapeh, in Vlaanderen tegenover Efico.


De Efico Foundation streeft naar duurzame ontwikkeling om op die manier niet alleen – via hogere kwaliteitsnormen – hogere koffieprijzen voor de koffieboeren na te streven, maar ook een beter leefmilieu in de koffieproducerende landen en een betere toekomst voor de boeren en hun afstammelingen (onder andere door scholing).


Efico financiert de certifiëring van koffieplantages door onafhankelijke instellingen als de Rainforest Alliance. Deze certifiëring is gebaseerd op een aantal normen inzake duurzaamheid en vooral kwaliteit. Er wordt bijvoorbeeld gekozen voor zogenaamde schaduwkoffie, dit wil zeggen gekweekt in de schaduw van tropische bomen, wat de kwaliteit ten goede komt. Doordat op de gecertifieerde plantages koffie van een betere kwaliteit geteeld wordt, kan deze koffie ook voor hogere prijzen verkocht worden aan koffiehandelaars. De winst die dankzij de kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd, is vanzelfsprekend voor de koffieboer.


Nu krijgen de koffiebranders de gelegenheid om op hun betere koffie het Efico Foundation Label te zetten. Gebruikers weten dan ook dat dit label niet alleen staat voor duurzaamheid en eerlijke en vrije handel, maar ook voor een hogere kwaliteit. Voor het gebruik van dat label betalen de koffiebranders niets. Alleen verbinden ze zich ertoe een bepaald bedrag (in 2004 tussen 0,2 en 0,25 euro) per kilo verkochte koffie door te storten naar het Efico Fonds. Een van de merken die al over het Efico Foundation Label beschikt is Kachalú, een duurderde koffie (de prijs ligt zo’n 45% hoger dan die van de gemiddelde Colombiaanse koffie) te koop bij Colruyt.

De gelden die in dat Fonds terechtkomen, worden dan weer gebruikt voor enerzijds certifiëring van andere plantages, anderzijds sociale en economische projecten. De koffiebranders kunnen zelf kiezen in welke door het Efico Fonds geselecteerde projecten ze hun bijdrage steken.


Onze conclusie

Het Vlaams Belang is tegen de beslissing van het gemeentebestuur om toe te treden treedt tot “Fairtrade gemeente” .Er zijn andere labels die dezelfde of nog verder uitgebouwde ethische waarden vertegenwoordigen (Efico, Collibri, of Nescafé Partners Blend)


M.a.w. als gemeente kunnen wij in deze kiezen in functie van de waarden, de kwaliteit en de prijs. Koffie met deze labels zijn niet alleen beschikbaar via Colruyt, maar ook reeds via een 13-tal andere koffiebranders, waarvan 8 in Vlaanderen. Deze koffie zal, misschien met enige moeite, ook kunnen besteld worden via lokale handelaars. Op die manier wordt ook de discriminatie van de lokale middenstand opgeheven, waarmee we nog een dimensie toevoegen aan het systeem van de Efico Foundation. De koffie zal niet (veel) duurder zijn dan de koffie met het Max-Havelaarlabel, maar zal economisch en sociaal meer opbrengen en … voor velen ook beter smaken.

Bovendien vinden  we het toch wel problematisch dat men per se allerlei lokale producten uit de verste hoeken van de wereld wil laten overvliegen, terwijl die toch op die manier een grote ecologische voetafdruk nalaten.

Wij denken dat de gemeente 100% moet inzetten op streekproducten en als partij zullen we producten voor onze activiteiten zo veel mogelijk bij lokale handelaars aankopen


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...