PERSMEDEDELING GEMEENTERAAD 19-12-2005

Begroting 2006: Investeren, investeren en nog eens investeren!!

Geachte leden van de pers,

U bent het waarschijnlijk al gewend elke jaar krijgt u van het Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver een lijvige persmededeling betreft de begroting. In tegenstelling tot sommige andere partijen die deze begroting gewoon opzij leggen, houden wij er ons aan om elk jaar een grondige analyse van deze documenten te maken. Het is onze mening dat je uit deze documenten veel kan opsteken van het uitgezette beleid voor het komende jaar.

De begroting

De gewone dienst

Reeds meerdere opeenvolgende jaren sluit de gewone dienst af met een fundamenteel tekort op het eigen dienstjaar. In 2002 bedroeg dit tekort 617 000 €, in het jaar 2006 is dit tekort opgelopen tot 88 5000€. Je kan natuurlijk gaan argumenteren dat de gemeentelijke taakstelling steeds verder wordt uitgebreid en dat de Federale overheid hieromtrent niet voldoende zijn duid in het zakje doet. Klopt, maar financiën moet je als een goede huisvader beheren en de uitgaven aanpassen aan de inkomsten zoniet zit je op het einde van de rit met een tekort en blijft het de burger die meer moet bijpassen. Zo is het belastingsaandeel per hoofd in onze gemeente gestegen van 460 € in 2002 tot zo’n 640€ voor het dienstjaar 2006.

Natuurlijk zijn we er niet tegen dat onze gemeente een goede dienstverlening tracht te verlenen, er een goede wegeninfrastructuur op nastreeft en voor een degelijk afvalbeleid zorgt.

Maar….

Onze inwoners staan zeker niet te springen voor decadente projecten als het gemeentehuis, en zeker niet voor de energie verslindende ruimtes (zie de begrotingscijfer voor gas) of
betonconstructies die een massa aan onderhoud vragen. Dit onderhoud wordt trouwens in bijna alle gevallen zonder blozen uitbesteed met een enorme uitgavenstijging als gevolg.
Zo is er op de laatste gemeenteraad door de meerderheid beslist om zelfs de groenaanplanting rondom het nieuwe gemeentehuis volledig uit te besteden. Prijskaartje nog eens 20000€.
Aangezien onze gemeente beschikt over een eigen groendienst is het niet meer dan logisch om dit in eigen beheer te doen.

Verder stelt onze fractie vast dat de receptiekosten voor de verschillende diensten weerom de pan uit swingen. In 2003 bedroeg deze kost 20569 € terwijl deze voor het volgende dienst- jaar begroot worden op 34000 euro. Reeds meerdere dienstjaren vragen we om hierin te matigen.

Toch willen we de gewone dienst afsluiten met een positieve noot. De telefoon- en reiskosten lijken dit jaar binnen de perken zijn gehouden en dit is een positieve tendens.

De buitengewone dienst (investeringen)

Hierin stellen we vast dat het aanhoudende zwaar investeren onvermijdelijk zijn tol eist.
Voor de geplande investeringen wordt jaarlijks een bijkomende lening van +/-100 milj Bef. voorzien.
Onze gemeente moet hierdoor jaarlijks een schuld af lossen van 3.000.000 €, en wordt er jaarlijks, ondanks de lage interstvoeten 40milj Bef. aan interesten betaald.
De jaarlijkse aflossing voor leningen komt overeen met ¾ van de kostprijs van de huidige werken aan de Mechelsesteenweg. Je kan dit vergelijken met de kostprijs van een middelgroot project, dat jaarlijks verloren gaat.

In dit kader stelt het Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver dan ook vragen bij het veelvoudig inschakelen van vaak veel te dure studiebureaus. Dit terwijl onze eigen gemeentediensten vaak over de nodige expertise en een betere terreinkennis beschikken. Naar onze mening kunnen veel van deze planningen door de eigen diensten even adequaat en met een lager kostenplaatje uitgevoerd worden.

Verder stellen we in de buitgewone dienst vast dat de laatste jaren de Dijksteinschool met 80 % van de beschikbare fondsen voor onderwijs gaat lopen. Onze vraag is dan ook of er de komende dienstjaren een inhaalbeweging naar de andere scholen komt?
Elke deelwijk in onze gemeente heeft immers recht op een gelijkwaardige onderwijsinfrastructuur.

Eindconclusie

Voor het Vlaams Belang getuigt deze begroting niet van een visie waar vermindering van de schuldenberg prioritair is maar het is een begroting met een aaneenschakeling van investeringen.
Hierdoor zal het onmogelijk zijn de belastingsdruk te verminderen en verspilt het bestuur jaarlijks 40milj Bef. aan intersten.

Het Vlaams Belang zal dan ook deze begroting niet goedkeuren.

Hopend u hiermee te informeren…..

Vlaams Belang Fractie Sint-Katelijne-Waver
Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...